Bezpečnost potravin

Strava není u dětí hlavní příčinou hyperaktivity 

Vydáno: 17. 6. 2008
Autor:

Potraviny nejsou u dětí hlavní příčinou hyperaktivity, důležité jsou i genetika, funkce mozku a některé návyky rodičů, zejména kouření.

Výsledky studie prováděné na Swansea University ve Walesu naznačují, že potraviny nejsou u dětí hlavní příčinou hyperaktivity. Důležité jsou i další faktory, především genetika, funkce mozku a některé nevhodné návyky rodičů, zejména kouření. Bylo prokázáno, že pouze u minima dětí je chování skutečně ovlivněno tím, co jedí. Mnohem pravděpodobněji než jediný faktor se uplatňuje kombinace stravy, genetiky a environmentálních toxinů. Porucha pozornosti, resp. hyperaktivita (ADHD, attention deficit/hyperactivity disorder) má silnou genetickou vazbu, přičemž více než polovina trpících ADHD se narodí rodičům, kteří byli sami diagnostikováni jako hyperaktivní. Dalším faktorem je rovněž chemická nerovnováha v mozku, výzkumy dokazují, že děti s ADHD mají v průměru o 4 % menší mozek. Geny mohou vzájemně reagovat s environmentálními toxiny jako je alkohol, olovo nebo kouření a způsobovat pozdější problémy s rozsahem pozornosti. Rodiče často tvrdí, že jejich děti jsou rozptýlené, roztěkané a neklidné hodinu po konzumaci sladkých jídel, studie ovšem ukazují, že rodiče často nechtějí vidět skutečnou příčinu dětského chování a raději se přiklánějí k domněnkám o vlivu stravy. Ve Velké Británii je dětí s ADHD diagnostikováno více než 9 %. Více informací na této adrese.