Bezpečnost potravin

Strategie boje proti nemocem z potravin ve Velké Británii

Vydáno: 10. 6. 2010
Autor:

Strategie FSA pro období 2010–2015. Prioritou je kampylobakter.

Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA) oznámil, že jeho hlavní prioritou v oblasti bezpečnosti potravin bude vypořádat se v příštích pěti letech s kampylobakterem.
V návrhu “Strategie nemocí z potravin, plán snižování všech typů otrav z potravin ve Velké Británii do roku 2015” se uvádí, že zvýšený výskyt otrav způsobených kampylobakterem, který se nachází u syrových kuřat, je největším problémem v souvislosti s bezpečností potravin ve Velké Británii.
FSA uvádí, že pro úspěšné řešení problému bude zapotřebí úzká spolupráce FSA a potravinářských subjektů ve Velké Británii. Bude nutné se dohodnout na nových intervenčních opatřeních v rámci potravinového řetězce.
Podle nejnovější studie FSA bylo 65 % syrových kuřat zakoupených v tržní síti kontaminováno kampylobakterem. Odhaduje se, že se v Anglii a Walesu každoročně objeví 300 tisíc případů otrav z potravin.
V souvislost s kampylobakterem FSA navrhuje tato opatření:
– úzce spolupracovat s potravinářským průmyslem ve Velké Británii s cílem vyzkoušet nová intervenční opatření na farmách, na jatkách a v maloobchodě;
– snižovat počet kampylobakterů u kuřat a pro rok 2015 stanovit nové cílové hodnoty;
– osvětou napomáhat ochraně spotřebitelů; spotřebitelé by měli vědět o riziku z křížové kontaminace při manipulaci se syrovými kuřaty a nedostatečné tepelné úpravě.
 
Strategie nemocí z potravin se vedle kampylobakteru zabývá i jinými rizikovými faktory. Strategie FSA je nyní v připomínkovém řízení.
 
Zdroj: FSA