Bezpečnost potravin

STP: uvádění potravin na trh a do oběhu

Vydáno: 16. 5. 2007
Autor: pospisilova

Kurz pořádaný Střediskem technických předpisů, který se uskuteční v Praze dne 28. května 2007.

Středisko technických předpisů (STP) je oborové informační, poradenské a výchovně vzdělávací centrum pro malé a střední podniky (MSP) a drobné podnikatele (OSVČ). Zaměřuje se na poskytování komplexních informačních služeb v oblasti spojené s požadavky při uvádění výrobků na trh. Problematika „uvádění výrobků na trh“ se ze zákona týká všech podnikatelských subjektů. Uvedením na trh zákon rozumí okamžik, kdy je výrobek na trhu Evropského společenství poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva.

 

STP se zaměřuje na tyto oblasti:

– chemie,

– potravinářství,

– stavebnictví a stavební hmoty,

– strojírenství.

Pro MSP a OSVČ připravuje STP v oblasti potravinářství kurz “Uvádění potravin na trh a do oběhu”. Kurz se uskuteční dne 28. května 2007 a jeho náplní bude:

 

1. Právní rámec pro uvádění potravin na trh a do oběhu

– Vazby legislativních rámců tvořených – zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem o obecné bezpečnosti výrobků a potravinářskou legislativou

– Právní předpisy pro potraviny – členění a struktura, rozsah použití

– Ostatní související legislativa – obaly, odpady

 

2. Uvádění potravin na trh a do oběhu

– Základní definice

– Teze specifik pro postup při uvádění na trh a do oběhu potravin – volný pohyb ve vnitřním trhu EU, dovoz ze třetích zemí, export do třetích zemí

– Dodržení hygienických a kvalitativních aspektů – hygienický balíček, HACCP, správná hygiena praxe, ISO normy pro řízení kvality

 

3. Uplatňování a vymáhání práva

– Dozor nad trhem, veterinární a hygienická služba

– Role komerčních akreditovaných a neakreditovaných laboratoří v systému uvádění potravin na trh a do oběhu

 

4. Aplikace zákona o potravinách – praxe pro malé a střední podniky

– Působnost

– Informace na obalu (datum použitelnosti, datum minimální trvanlivosti, záruční doba, značení nutriční hodnoty, údaje o složení potravin, přídatné látky, látky určené k aromatizaci, označování ekologických potravin a biopotravin, GMO)

– Komodity, specifika uvádění na trh a do oběhu – ovoce, zelenina, masné výrobky, mléčné výrobky, mlýnské a pekárenské výrobky, zvláštní výživa (pro děti), doplňky stravy, nové potraviny aj.

 

Pokud se zájemce o kurz nebude moci zúčastnit odborného semináře dne 28. května 2007, má k dispozici další možnosti zapojení se do kurzu, a to ve formě:

– tištěných materiálů,

– on-line katalogu předpisů a norem,

– on-line konzultace s odbornými lektory.

 

Více informací o kurzu a přihláška do kurzu je k dispozici na www.sth.cz.

 

STP