Bezpečnost potravin

Stop černé porážce

Vydáno: 3. 2. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 2.2. 2011.

Porážet hospodářská zvířata za účelem získání masa po výživu lidí a jeho uvádění do oběhu a vyrábět potraviny pro tržní síť lze pouze ve schválených a registrovaných zpracovatelských závodech. S tak zvanou černou porážkou a černou výrobou se u nás setkáváme zřídka, nicméně se s takovými případy orgány státního veterinárního dozoru čas od času setkají. Před časem v Karlovarském kraji, nyní i v Praze. Případ na základě podnětu občanů řeší Městská veterinární správa v Praze ve spolupráci s Městskou policií, Odborem životního prostředí městské části Praha 11 a Hasičským sborem.

Na základě podnětu občanů byla Městskou veterinární správou v Praze provedena v součinnosti se státní policií kontrola obytného domku ve vilové zástavbě Praha 11 – Háje. Ze střechy domku stoupalo značné množství páry a dýmu, z čehož vznikla domněnka, že se jedná o požár objektu. Dalším šetřením za účasti hasičů a policie vyplynulo, že kouř a páry pocházejí z nepovolené masné výroby.

Na místě bylo zjištěno několik set kilogramů masných výrobků, dále bylo zjištěno ustájení 7 prasat v nevyhovujících chovatelských podmínkách.

V součinnosti s Městskou částí Praha 11 byla zvířata z místa ustájení odebrána a umístěna v náhradní péči. A o likvidaci masa a masných výrobků rozhodli veterinární inspektoři na místě. 

Na případ upozornili občané, a učinili dobře. Pokud se veřejnost setká s něčím takovým, je vhodné kontaktovat místně příslušnou veterinární správu nebo policii.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.