Bezpečnost potravin

Stáže v EFSA pro podporované národní experty (SNE)

Vydáno: 27. 2. 2017
Autor: KM EFSA

EFSA/NS/SNE/2017/01

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) otevřel pro zájemce o stáž výběrové řízení na pozice podporovaných národních expertů (Seconded National Expert – SNE).

Účelem této formy stáží je posílit vzájemnou spolupráci mezi EFSA a partnerskými organizacemi přenosem zkušeností z národní úrovně do EFSA a obráceně.

SNE je aktivně zapojen do aktivit Úřadu a stává se součástí týmu. Dle svého zaměření a oddělení, do kterého je přidělen, podporuje SNE práci příslušného vědeckého panelu a vědecké sítě zástupců členských států, spolupracuje na sběru dat, jejich analýze a hodnocení, je zapojen do komunikace a aktivit v oblasti externích/interních vztahů a poskytuje podporu při dalších aktivitách Úřadu.

Veškeré informace a přístup k on-line přihlášce naleznete na webu EFSA.

Termín uzavření výzvy nebyl stanoven.

Zdroj: EFSA: EFSA Seconded National Experts Call