Bezpečnost potravin

Stav výskytu larev tiplic na loukách a pastvinách

Vydáno: 16. 1. 2009
Autor:

Výskyt larev tiplic na loukách a pastvinách není příliš vysoký, tendenčně je však znatelný mírný vzestup oproti předchozímu roku.

Výskyt larev tiplic na loukách a pastvinách není příliš vysoký, tendenčně je však znatelný mírný vzestup oproti předchozímu roku. To ukázaly výzkumy rostlinolékařské služby v Šlesvicko-Holštýnsku. Práh škodlivosti, který opravňuje k provedení ochranného zásahu a je 300 larev . m–2 pro podzimní období, nebyl nikde dosažen.