Bezpečnost potravin

Státní zemědělská a potravinářská inspekce předávala zkušenosti v rámci semináře „Food Safety Infrastructure in Palestine The way forward“

Vydáno: 5. 1. 2011
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 5.1. 2011.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce předávala zkušenosti v rámci semináře „Food Safety Infrastructure in Palestine The way forward“

Zástupce Státní zemědělské a potravinářské inspekce Ing. Vít Obenrauch se dne 6. 12. 2010 zúčastnil semináře v Ramalláhu v oblasti Západního břehu Jordánu. Seminář si kladl za cíl zhodnotit současný stav zajištění potravinové bezpečnosti v Palestině a nabídnout určité alternativy pro vytvoření kontrolních struktur. Organizátorem akce byla OSN, konkrétně agentura organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO), ve spolupráci s českým zastoupením v Ramalláhu. Jelikož se seminář uskutečnil za finančního přispění České republiky, seznámil Ing. Obenrauch účastníky semináře také se současnou situací v ČR v oblasti bezpečnosti potravin. Jeho prezentace byla očekávaným bodem celého semináře.

Účastníci se v průběhu semináře zabývali problematikou laboratoří jako jednoho z nástrojů kontroly zajištění bezpečných potravin, taktéž byly představeny alternativy kontrolních struktur (v rámci tohoto bodu byly prezentovány systémy v ČR a Rakousku). Následující den navštívili účastníci semináře univerzitu Al-Quds v Jeruzalémě – fakultu potravinářských technologií a 8. 12. pak proběhlo závěrečné setkání se zástupci ministerstev, potravinářského průmyslu, potravinářské komory a se studenty.

Účast Státní zemědělské a potravinářské inspekce na tomto semináři byla pro Palestinu přínosnou a jistě významnou záležitostí. Zájem o věc, který projevovali jak účastnící semináře, tak i studenti, nyní ukazuje jasný směr, kterým by se politici měli v oblasti budování struktur pro zajištění bezpečných potravin ubírat. 

(Zpracovala: Romana Kadaňková, vedoucí oddělení komunikace)