Bezpečnost potravin

Starček přímětník – nebezpečný plevel

Vydáno: 12. 6. 2009
Autor:

Rostlina jedovatá i pro člověka se rychle šíří.

Starček přímětník se explozivně šíří, především na loukách a pastvinách. Dlouhodobější konzumace této rostliny v čerstvém stavu nebo jako součást sena vede stále častěji k úhynu koní. Příčinou je alkaloid pyrrolizidin obsažený v rostlinách. Je nebezpečný také pro skot. U zvířat může propuknout rakovina jater, navíc se toxické alkaloidy mohou s mlékem dostat i do potravy. Pokud včely létají na starček, může i med obsahovat tuto látku.
Podle zemědělské komory Severního Porýní-Vestfálska není žádný důvod k panice. Při silnějším výskytu na pastvinách skotu se však nelze vyhnout jeho likvidaci herbicidy.
V zahradách by se měl starček vytrhat nebo vyrýt co nejdříve, každopádně však před plným květem (přibližně do 25. července). Přitom je bezpodmínečně nutné nosit ochranné rukavice, protože kvetoucí rostliny obsahují v závislosti na hmotnosti sušiny 0,2 až 0,3 procent  toxického alkaloidu pyrrolizidinu.
Jednotlivé rostliny nepředstavují riziko pro člověka, dokonce ani pro děti v případě náhodného pozření. Rozhodující je délka konzumace a přijaté množství. Zvířata, která se delší dobu pasou na loukách se silnějším výskytem starčeku nebo konzumují kontaminované seno, však mohou trpět intoxikací.