Bezpečnost potravin

Stanovisko k limitům příjmu kadmia z potravin

Vydáno: 4. 2. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA ze dne 3.2. 2011.

Panel pro kontaminanty v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–CONTAM) navrhnul v dubnu roku 2010 tolerovatelný týdenní příjem (TWI) u kadmia na 2,5 µg/kg tělesné hmotnosti, tedy limit, při kterém se neočekávají nežádoucí účinky.

Průměrná zátěž kadmiem u dospělých z potravin představuje v Evropě přibližně tuto hodnotu TWI. Některé skupiny populace, vegetariáni, děti, kuřáci a osoby žijící ve vysoce kontaminovaných oblastech, jsou vystavovány až dvojnásobné hodnotě TWI kadmia z potravin. Panel CONTAM konstatoval, že rovněž u těchto skupin populace by riziko škodlivých účinků mělo být velmi nízké.

EFSA byl v současnosti Evropskou komisí požádán, aby potvrdil přiměřenost současného tolerovatelného týdenního příjmu (TWI) pro kadmium ve výši 2,5 µg / kg tělesné hmotnosti, nebo zda jsou nyní potřebné modifikace – s ohledem na prozatímní tolerovatelný měsíční příjem (PTMI) 25 µg) / kg tělesné hmotnosti. PMTI stanovili vědci z Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a ze Světové zdravotnickou organizací (WHO). Jejich Společný výbor odborníků pro potravinářské přídatné látky (JECFA) stanovil tolerovatelný prozatímní měsíční příjem kadmia z potravin v roce 2010. Hodnocení Panelu CONTAM a JEFCA  vycházela ze stejných epidemiologických datových souborů.

Po vyhodnocení obou těchto dvou přístupů došel vědecký Panel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin CONTAM ke stanovisku, podle kterého by měl být současný tolerovatelný týdenní příjem kadmia z potravin (2,5 µg na kg tělesné hmotnosti) zachován.

Další informace a stanovisko EFSA můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1975.htm  

Zdroj: EFSA