Bezpečnost potravin

Stanovisko FDA k bezpečnosti aspartamu

Vydáno: 25. 4. 2007
Autor: pospisilova

Aspartam je bezpečné sladidlo. FDA nepotvrdil závěry italské studie týkající se karcinogenních účinků aspartamu.

Studie provedená ERF (European Ramazzini Foundation) v italské Boloni zpochybnila bezpečnost aspartamu zveřejněním informací o karcinogenních účincích aspartamu
Na prohlášení ERF okamžitě reagoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a ve svém stanovisku z 3. května 2006 potvrdil nezávadnost aspartamu i jeho denní akceptovatelný limit příjmu (ADI: 40 mg/kg tělesné hmotnosti).
Údaje ze studie ERF začal po zveřejnění prověřovat také Úřad pro potraviny a léky v USA (FDA), aby posoudil správnost závěrů, ke kterým studie došla. Dne 20. dubna 2007 vydal FDA stanovisko k evropské studii  zpochybňující bezpečnost aspartamu. Ve svém stanovisku FDA nepotvrzuje závěry studie ERF. Podle FDA není důvod měnit dřívější závěry, že aspartam je bezpečné sladilo pro obecné použití do potravin.
 
IFT (zpráva z 22. dubna 2007)