Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA týkající se salmonelóz způsobených vepřovým masem

Vydáno: 21. 5. 2010
Autor:

V 10 až 20 % výskytu salmonelózy u lidí je původcem vepřové maso. Stonásobným snížením kontaminace se výskyt onemocnění sníží o 60 až 80 %.

Ve stanovisku odborné skupiny (BIOHAZ) úřadu EFSA publikovaném 19. dubna 2010 (EFSA assesses risk of Salmonella from pig meat) bylo posouzeno riziko salmonelóz vyvolaných konzumací vepřového masa a možnosti nápravy. Vepřové maso je původcem nákazy lidí asi v 10 až 20 % případů (v r. 2008 bylo v EU evidováno 131 468 případů salmonelózy u lidí).  Na stanovisku EFSA je pozitivní skutečnost, že poprvé bylo vytvořeno konzorcium institutů napříč EU, a tyto pod vedením EFSA, zkoumaly příčiny  nákaz v jednotlivých členských zemích. Bylo ověřeno, že podíl salmonelóz u lidí způsobených vepřovým masem závisí na míře kontaminace zvířat a kontaminace masa a  na spotřebitelských zvyklostech. Byl sledován vliv konkrétních opatření na  snížení počtu případů salmonelóz u lidí:

                      zajištění čistoty (bez salmonely) při chovu prasat – má největší vliv na snížení onemocnění lidí,

                      zajištění nekontaminovaných krmiv,

                      zabránění kontaminaci během porážky,

                      provedení dekontaminace jatečných těl.

Opatření je nutno kombinovat. Pokud se stonásobně sníží míra kontaminace vepřového masa, sníží se výskyt  salmonelóz u lidí o 60 – 80 %. Velký význam má i udržování nízké teploty při přepravě a skladování masa.

Více informací o „Kvantitativním vyhodnocení mikrobiologického rizika“ (Quantitative Microbiological Risk Assessment = QMRA) najdete ve zprávě  Quantitative Microbiological Risk Assessment on Salmonella in Slaughter and Breeder pigs: Final Report

Předcházející publikace EFSA:

·                     Scientific Opinion on a Quantitative Microbiological Risk Assessment of Salmonella in slaughter and breeder pigs

·                     Report of the Task Force on Zoonoses Data Collection on the Analysis of the baseline survey on the prevalence of Salmonella in slaughter pigs, in the EU, 2006-2007 [1] – Part A: Salmonella prevalence estimates  

·                     Analysis of the baseline survey on the prevalence of Salmonella in slaughter pigs, in the EU, 2006-2007 – Part B: factors associated with Salmonella infection in lymph nodes, Salmonella surface contamination of carcasses, and the distribution of Salmonella serovars[1]  

·                     Analysis of the baseline survey on the prevalence of Salmonella in holdings with breeding pigs in the EU, 2008 – Part A: Salmonella prevalence estimates  

EU Food Law, 2010, č. 433, s. 9