Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA ke zprávě BfR o 3–MCPD esterech

Vydáno: 12. 4. 2008
Autor:

Pro definitivní zhodnocení potenciálně karcinogenního 3-MCPD je zapotřebí provést ještě řadu dalších kinetických studií o jeho uvolňování z esterů in situ.

Vědecký panel pro kontaminanty v potravním řetězci (CONTAM) při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil svůj názor na hladinu 3-MCPD esterů (3-MCPD neboli 3-chlorpropan-1,2-diol je potravinový kontaminant považovaný za karcinogen. Vyskytuje se v potravinách nejen jako volná látka, ale i ve formě esterů s vyššími mastnými kyselinami) zjištěnou německými úřady v jedlých rafinovaných rostlinných olejích a tucích, konkrétně v margarinu, smažicích olejích, nugátové pomazánce a tukových složkách dětské výživy. Německý federální institut pro posuzování rizik z potravin (BfR)  před časem publikoval zprávu s hodnocením rizika 3-MCPD, která vychází z předpokladu, že 100 % 3-MCPD se uvolňuje z jeho esterů. Vědecký panel CONTAM s touto domněnkou souhlasí s tím, že by bylo účelné provést kinetické studie s 3-MCPD estery a získat další informace o průběhu a místě uvolňování 3-MCPD z esterů in situ. Více informací zde.