Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA ke kyselině domoové

Vydáno: 28. 7. 2009
Autor:

Pro toxin z mořských živočichů – kyselinu domoovou a její izomery - byla stanovena hodnota ARfD = 30 µg/kg masa. Při konzumaci velkých porcí lze toxickou dávku překročit.

Kyselina domoová (DA, aminokyselina produkovaná některými mikroskopickými organismy mořského planktonu, červenými mikrořasami) a její izomery jsou biotoxiny způsobující u lidí otravu (amnesic shellfish poisoning – ASP). Gastrointestinální a neurologické symptomy (ztráta krátkodobé paměti) se projeví během 24-48 hodin po konzumaci kontaminovaného mořského živočicha. První významný výskyt byl pozorován v Kanadě v r. 1987 a souvisel s měkkýši postiženými rozvojem Pseudonitzschia f. multiseries. Izomery DA byly detekovány v USA i v evropských zemích, ale údaje jsou jen souhrnné.
Toxikologická databáze obsahuje jen informace o akutní toxicitě pro hlodavce a opice. Nejsou k dispozici údaje o chronické toxicitě, a tak nelze stanovit tolerovatelnou hodnotu (TDI).
Nové údaje získané při výskytu otravy u 9 osob ukazují na nevratný účinek při ca 4 mg/kg tělesné hmotnosti a na to, že nejnižší pozorovatelná hodnota  (LOAEL) s mírnými příznaky je 0,9 mg/kg t. hm. Pro stanovení hodnoty NOAEL byl použit extrapolační faktor 3. Na základě LOAEL stanovila skupina CONTAM  hodnotu akutní referenční dávky (ARfD =  30 µg DA/kg t. hm.).
Pro získání spolehlivých údajů k vyhodnocení rizika z mořských živočichů je třeba sledovat spíše obsah DA ve velkých porcích než průměrnou spotřebu mořských živočichů na obyvatele. S použitím údajů ze zemí EU stanovila skupina odborníků jako rizikově velké množství porci 400 g mořských živočichů. Při této spotřebě a v případě limitních hodnot DA 20 mg/kg masa by to znamenalo příjem 8 mg DA (ekvivalent 130 µg DA/kg t. hm. pro osobu vážící 60 kg). To je asi čtyřnásobek proti ARfD = 30 µg /kg t.hm. (tj. 1,8 mg DA /porci pro osobu 60 kg), a to znamená vysoké riziko.
DA je teplotně stabilní a její toxicita se vařením nesnižuje.
Pro stanovení DA a jejích izomerů je k dispozici několik metod s dostatečnou mezí detekce DA (4,5 mg/kg masa). To je množství, při kterém by se ani při konzumaci velké porce nepřesáhla hodnota ARfD.

EFSA-Q-2006-065H z 2. 7. 09

Další informace: