Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA ke kadmiu v potravinách

Vydáno: 2. 4. 2009
Autor:

EFSA navrhuje snížit týdenní tolerovatelný příjem kadmia z potravin na 2,5 µg/kg tělesné hmotnosti.

Na základě nových údajů panel pro kontaminanty v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–CONTAM) navrhuje snížit tolerovatelný týdenní příjem (TWI) u kadmia na 2,5 µg/kg tělesné hmotnosti. TWI je limit, při kterém se neočekávají nežádoucí účinky. Průměrná zátěž kadmiem u dospělých z potravin je v Evropě kolem této hodnoty. Některé skupiny populace – vegetariáni, děti, kuřáci a osoby žijící ve vysoce kontaminovaných oblastech – jsou vystavovány až dvojnásobné hodnotě TWI. Panel CONTAM konstatoval, že také u těchto skupin populace by riziko škodlivých účinků mělo být velmi nízké. Panel tak došel k závěru, že současná expozice kadmiu by se u populace měla snížit. Stanovisko EFSA je v příloze.
 
Příloha: Cadmium in food (pdf, 1 MB, 139 stran)
 
Zdroj: EFSA