Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA ke dvěma studiím o bezpečnosti umělých sladidel

Vydáno: 9. 2. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA ze dne 7.2. 2011.

Na žádost Evropské komise vydá Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) do konce února 2011 vědecké stanovisko ke dvěma nedávným studiím o bezpečnosti umělých sladidel.

Vědecký panel EFSA pro potravinářské přídatné látky a nutriční zdroje přidávané k potravinám (ANS) zveřejnil informaci o připravovaném stanovisku 7. února 2011. Hodnocení budou provedena v úzké spolupráci s francouzským Úřadem pro potraviny, životní prostředí a ochranu zdraví při práci (ANSES).

První posuzovaná studie naznačuje možnou karcinogenitu aspartamu pro myši (Ramazziniho institut, M. Soffritti). EFSA vydal v roce 2010 na základě schůzek vědců EFSA s národními experty zprávu, která rovněž důkladně posuzovala publikované vědecké práce k problematice aspartamu. Klíčovými oblastmi pro hodnocení bezpečnosti aspartamu byl jeho vliv na funkci mozku, karcinogenita a genotoxicita. Národní experti neidentifikovali žádné nové důkazy, které by daly podnět EFSA ke změně stanoviska (doporučení) vydaného předchůdcem EFSA, tj. Vědeckým výborem pro potraviny (SCF).
Druhá práce, kterou se vědecký Panel ANS zabýval, a ke které vydá stanovisko, je dánská epidemiologická studie T Halldorssona, jejíž výsledky naznačují, že denní konzumace nealkoholických nápojů s umělými sladidly může být spojena se zvýšeným rizikem předčasného porodu.

Další informace můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/ans110207.htm