Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k udělení trvalých výjimek ze značení alergenů

Vydáno: 16. 6. 2007
Autor: pospisilova

EFSA uveřejnil osm stanovisek k udělení trvalé výjimky ze značení derivátů alergenních složek potravin.

V listopadu 2003 Evropský parlament a Rada schválily směrnici 2003/89/ES novelizující směrnici 2000/13/ES z hlediska označování složek přítomných v potravinách. Příloha IIIa této směrnice uvádí seznam potravinářských složek nebo látek, o nichž je známo, že u citlivých osob vyvolávají alergickou reakci nebo intoleranci, a není proto pro ně povolena žádná výjimka ze značení. Uvedené složky/látky nebo jejich deriváty musí být uvedeny na etiketě výrobku vždy, pokud se při výrobě potravin používají.
Směrnice rovněž stanovuje postup, který umožňuje přechodné výjimky ze značení derivátů odvozených od složek uvedených v příloze IIIa a sice těch derivátů, u kterých se vědecky prokázalo, že není pravděpodobné, aby způsobovaly nežádoucí reakce.
Ve shodě s tímto opatřením byly Komisi do 25. srpna 2004 zaslány požadavky na přechodné výjimky ze značení. Komise po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) schválila seznam (směrnice 2005/26/ES) složek, které se přechodně vyjímají z přílohy IIIa, přičemž do 15. listopadu 2007 musí být u těchto složek rozhodnuto, zda jim budou uděleny trvalé výjimky ze značení.
Pro získání trvalé výjimky ze značení (tzn. vyřazení z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES) musí žadatelé o výjimku předložit EFSA k posouzení závěrečné zprávy ze studií, které dokazují, že příslušná složka (tj. derivát potravinového alergenu) nepředstavuje pro citlivé jedince zdravotní riziko.
Vědecký panel pro dietetické produkty, výživu a alergie (EFSA–NDA) uveřejnil dne 6. června 2007 několik stanovisek k udělení trvalých výjimek ze značení.
 
Žadatel
Výjimka požadovaná pro
Stanovisko EFSA k udělení výjimky
IFF
Olej z hořčičných semen
CEPS
Ořechy používané v destilátech pro lihoviny
CEPS
Syrovátka používaná v destilátech pro lihoviny
CEPS
Obiloviny používané v destilátech pro lihoviny
Cognis, ADM a Cargil
Přírodní míchaný tokoferol (E306), přírodní d-alfa tokoferol acetát, přírodní d-alfa tokoferol, přírodní d-alfa tokoferol sukcinát ze sóji
Cognis, ADM a Cargil
Fytosteroly a estery fytosterolů z rostlinných olejů ze sóji
AAC
Maltodextriny na bázi pšenice
AAC
Glukózové sirupy na bázi pšenice včetně dextrózy
IFF, International Flavours & Fragrances
CEPS, European Spirits Organisation
AAC, European Cereal Starch Industry

EFSA