Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k referenční hodnotě příjmu n-3 a n-6 mastných kyselin

Vydáno: 12. 8. 2009
Autor:

Úřad EFSA doporučuje mírně vyšší hladinu referenčního příjmu n-3 PUFA než původně navrhla Komise a zdvojnásobení hodnoty pro n-6 PUFA.

Úřad EFSA přijal stanovisko k návrhu Komise, podle kterého by za přiměřený měl být považován přívod 2 g n-3 mastných kyselin (MK) s krátkým řetězcem, 200 mg n-3 MK s dlouhým řetězcem a 6 g n-6 MK.
Skupina odborníků NDA úřadu EFSA považuje za vhodné zvýšit referenční hodnotu denního příjmu pro EPA a DHA na 250 mg v souladu s nejnovějšími poznatky o jejich příjmu kardiovaskulárně zdravou  populací. Zároveň chce zvýšit n-6 PUFA z původně navrhovaných 6 g n a 10 g/den. Pro ALA souhlasí NDA s hodnotou 2 g. Tyto hodnoty vymezí požadované množství těchto PUFA, pokud bude výrobce chtít uvádět zdravotní tvrzení. S těchto hodnotami souvisí i navrhované limity pro nutriční tvrzení „s vysokým obsahem PUFA“, jak mají být doplněny do přílohy nařízení 1924/2006/ES. Pro nutriční i zdravotní tvrzení by se mělo vycházet ze stejných doporučených /referenčních dávek.
Ukazuje se, že členské státy mají rozdílné názory na zahrnutí či nezahrnutí n-3 MK s krátkým řetězcem, dále zda mají být hodnoty vztaženy na 100 g nebo 100 kcal a na podmínky schválení tvrzení. Diskutuje se, zda kvalifikačním kritériem pro tvrzení mají být také stanovení mezních limitů pro nasycené a trans-MK.

EU Food Law, 2009, č. 400, s. 7-8