Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k nutričním profilům

Vydáno: 16. 3. 2008
Autor:

Budou zpracovány jednotné profily pro všechny potraviny, ale budou stanoveny výjimky pro potraviny, které jsou v evropské stravě klíčové a limity by nesplnily.

Vyjádřením odborné skupiny pro dietní výrobky, výživu a alergie NDA (Scientific panel on dietetic products, nutrition and allergies) úřadu EFSA z 26. 2. 2008 začíná další kapitola posuzování hledisek, podle nichž mají být stanoveny nutriční profily, tzn. hlediska, podle nichž bude, či nebude možno používat na potravinách výživové či zdravotní tvrzení. O nutnosti vymezení nutričních profilů je rozhodnuto v nařízení 1924/2006/ES o tvrzeních, mají být k dispozici do ledna 2009.
Potravina nesoucí tvrzení nesmí mít vlastnosti negativně ovlivňující rovnováhu živin ve stravě. Musí být brána v úvahu výživová role různých skupin potravin, takže nutriční profily musí být v souladu s výživovými doporučeními členských států EU.
Kritické složky potravin
Podle odborné skupiny NDA musí být posouzen zejména obsah nasycených tuků, sodíku, vlákniny a nenasycených tuků, jejichž příjem všeobecně není v souladu s doporučeními. Nasycené tuky nejsou potřebné, jsou-li obsaženy nenasycené. Použití vlákniny by mělo být omezeno pro určité skupiny potravin, např. cereální. Trans-mastné kyseliny mohou být zahrnuty do posuzování, i když toto hledisko není zásadní, vzhledem k tomu, že se jejich obsah v potravinách výrazně snížil.
Význam cukru pro lidské zdraví závisí na tom, v jaké míře se určité skupiny potravin konzumují. Pro určité skupiny potravin (nápoje, cukrovinky – výrobky s vysokou četností konzumace) má být hledisko obsahu cukru zahrnuto. Také může být zahrnuto hledisko energetické hustoty celkového tuku a příp. dalších živin. Celkový počet zohledňovaných živin však je nutné omezit, aby nakonec nedošlo k tomu, že se bude muset posuzovat kompletně vše.
Možnosti výjimek pro potraviny, které jsou v evropské stravě klíčové
Skupina NDA rozhodla, že schémata nutričních profilů budou aplikována na všechny potraviny s tím, že budou stanoveny výjimky pro specifické potraviny, které hrají ve výživě významnou roli. Tyto vyjmuté potraviny by mohly mít stanoveny specifické profily, při jejichž splnění by bylo možno použít příslušná tvrzení. Mezi výjimky, u kterých bude možno uvádět příslušná tvrzení, mají být zařazeny: rostlinné oleje, pomazánkové tuky, mléčné výrobky, cereální výrobky, ovoce, zelenina a výrobky z nich, maso a masné výrobky, ryby a výrobky z ryb, nealkoholické nápoje. (Např. rostlinné oleje budou patřit mezi výjimky, protože sice obsahují 100 % tuku, ale jsou zdrojem důležitých mono- a poly-nenasycených mastných kyselin). Bude umožněno, aby existovaly určité rozdíly mezi členskými státy podle významu určitých skupin potravin v jejich způsobu stravování a podle tradic.
Referenční množství potraviny
Nutriční profily se budou vztahovat k referenčnímu množství potraviny vyjádřenému porcí nebo hmotností/objemem (např. 100 g, 100 ml) nebo obsahem energie (např. 100 kcal nebo 1 000 kcal). O použité variantě referenčního množství se rozhodne, při znalosti výhod a nevýhod těchto variant, na základě pragmatického úsudku. (Např. vztažení obsahu živin na 100 g nebo 100 ml může činit potíže při porovnávání výrobků s různým obsahem vody: tuk v mléce nebo v sýru, vláknina v kuchyňsky ošetřených cereáliích nebo v suchých cereáliích.)
Nutriční databáze EFSA
Předpokladem k testování vhodnosti schémat nutričních profilů je existence databáze složení potravin existujících na evropském trhu. Z 20 000 potravin popsaných v databázích 6 členských států a z údajů z průmyslu bylo do databáze EFSA vybráno 500. Obsahují informace o 35 makro- a mikronutrientech. Potraviny v databázi budou rozděleny do tří skupin:
         vhodné pro zdravotní tvrzení
         vhodné pro nutriční tvrzení
         nevhodné pro zdravotní a nutriční tvrzení.
 
 
 
Další informace: 
NDA Panel’s opinion – EFSA-Q-2007-058