Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k melaminu a strukturálně podobným sloučeninám

Vydáno: 22. 9. 2008
Autor:

Po aféře s úmrtím zvířat v USA po konzumaci krmiv obsahujících melamin vydal EFSA prozatímní stanovisko k melaminu a příbuzným sloučeninám.

Po řadě úmrtí domácích mazlíčků (psů a koček) v USA zkoumaly kontrolní orgány zdroj zdravotních problémů těchto zvířat. Zjistilo se, že pšeničný lepek, který se používá při výrobě krmiv pro zvířata, byl kontaminován melaminem – průmyslovou chemikálií používanou např. při výrobě plastů. Kontaminovaný lepek pocházel z Číny. V květnu 2007 Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby vypracoval urychleně stanovisko k melaminu a příbuzným sloučeninám.

EFSA ve svém stanovisku ze dne 4.7.2007 konstatoval, že ačkoliv melamin a kyanurová kyselina byly nalezeny pouze v pšeničném lepku, koncentrátu rýžové bílkoviny a kukuřičném lepku, tj. surovinách používaných při výrobě živočišných krmiv, nelze vyloučit, že se melamin a strukturálně podobné sloučeniny nepřidávaly do dalších zdrojů bílkovin určených pro použití v krmivech nebo potravinách.

 

Ve shodě s kontrolními orgány v USA požádala Komise členské státy EU, aby kontrolovaly zásilky

– pšeničného lepku,

– kukuřičného lepku,

– kukuřičného šrotu (meal),

– sójové bílkoviny,

– rýžových otrub a

– koncentrátu rýžové bílkoviny

pocházející ze třetích zemí a zejména z Číny na přítomnost melaminu a strukturálně příbuzných sloučenin (kyanurové kyseliny, ammelinu a ammelidu) a výsledky kontrol (jak pozitivní, tak i negativní) oznámily Komisi prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF). Vedle použití těchto surovin v krmivech, zvláště v krmivech pro domácí mazlíčky (pet food), se používají uvedené suroviny také do chleba, těstovin, těsta na pizzu, potravin určených pro osoby alergické na lepek aj.

 

Vzhledem k tomu, že EFSA neměl dostatek údajů o expozici zvířat (mazlíčků) ani lidí a termín, který měl na odpověď Komisi, byl krátký, nedošlo k vypracování stanoviska vědeckého panelu pro kontaminanty potravinového řetězce (CONTAM), nýbrž bylo vydáno prozatímní stanovisko EFSA (příloha).

 

Příloha: Prozatímní stanovisko EFSA k požadavku Evropské komise týkajícímu se melaminu a strukturálně příbuzných sloučenin, např. kyanurové kyseliny v přísadách bohatých na bílkoviny používaných pro krmiva a potraviny (pdf, 0,1 MB)

 

EFSA ve svém stanovisku dochází k tomu závěru:

Tolerovatelný denní příjem (TDI) melaminu a jeho analogů (ammelinu, ammelidu a kyanurové kyseliny) celkem je 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti. Vzhledem k tomu, že chybí údaje o toxicitě pro domácí zvířata, EFSA prozatímně doporučuje aplikovat tuto hladinu tolerovatelného denního příjmu, která byla stanovena pro lidí, také na domácí zvířata.

 

EFSA

Melaminem kontaminovaná kojenecká výživa