Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k limitu pro dieldrin

Vydáno: 2. 12. 2007
Autor: pospisilova

Řeší se možnost zvýšení reziduálního limitu zakázaného insekticidu v cuketách s ohledem na kontaminaci půdy.

Insekticid dieldrin patřící mezi organochlorové pesticidy je sice zařazen mezi zakázané prostředky, ale vzhledem k jeho rezistenci zůstává jako kontaminant v půdě. Z toho důvodu se někde nedaří dodržet stanovený reziduální limit v rostlinné produkci. Podle směrnice 90/642/ES pro ovoce a zeleninu se limit pohybuje mezi 0,01 až 0,03 mg/kg (aldrin + dieldrin), pro tykvovité plodiny s jedlou slupkou (0,02 mg/kg). Nizozemsko žádá o zvýšení limitu na 0,05 mg/kg, protože cukety pěstované v této zemi limit překračují. Podle vyjádření EFSA by zvýšení tohoto limitu nemělo žádný vážný zdravotní dopad vzhledem ke konzumovanému množství cuket, a protože významnějším dodavatelem jsou spíše ryby (limit není směrnicí 86/363/ES pro rezidua pesticidů v živočišných produktech stanoven).