Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k bezpečnosti sloučeniny TPGS

Vydáno: 7. 6. 2007
Autor: pospisilova

Jde o zdroj vitaminu E v potravinách pro zvláštní výživové účely určených osobám s narušenou absorpcí tuku.

Vědecký panel pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–AFC) byl požádán Komisí, aby se vyjádřil k bezpečnosti a biologické využitelnosti sloučeniny TPGS (d-α-tokoferyl etylenglykol 1000 sukcinát), která se používá jako zdroj vitaminu E podle směrnice Komise 2001/15/ES o látkách, které lze přidávat do potravin určených pro zvláštní výživové účely.
Vydané stanovisko EFSA se zabývá pouze bezpečností TPGS jakožto zdroje d-α-tokoferolu a biologickou využitelností tohoto nutrientu z uvedeného zdroje, pokud je použit v potravinách pro zvláštní výživové účely. Bezpečnost samotného nutrientu (d-α-tokoferolu) z hlediska množství, které se může přijmout, se neposuzovala.
Sloučenina TPGS je určena pro pacienty (zejména kojence a děti) s narušenou absorpcí vitaminu E z důvodu špatné absorpce tuku. Běžná využitelnost vitaminu E rozpustného v tuku závisí na absorpci tuku a vyžaduje přítomnost žlučových kyselin a pankreatických enzymů. Stavy, při kterých je narušeno vylučování žluči (např. cholestatické onemocnění jater) nebo pankreatických enzymů (např. cystická fibróza) vedou k narušení absorpce vitaminu E a pokud se nekorigují, mohou vést až k neurologickým poruchám.
Studie provedené u pacientů s cholestatickým onemocněním jater ukázaly, že podávání TPGS může u těchto pacientů korigovat narušenou biologickou využitelnost vitaminu E.
Posouzením dostupných údajů ze studií na lidech i na zvířatech došel panel k závěru, že podle současné legislativy Společenství by se měly potraviny pro speciální lékařské účely (tvoří samostatnou skupinu potravin pro zvláštní výživové účely) používat pod lékařským dohledem. Ošetřující lékař by měl zvážit riziko i prospěch pro pacienty a měl by zajistit, aby pacient dostával odpovídající dávku vitaminu E.
Panel konstatoval, že studie provedené u zdravých jedinců prokázaly, že aplikace TPGS na rozdíl od zdrojů vitaminu E rozpustných v tuku, jen mírně zvyšovala hladinu α-tokoferolu v plazmě. Proto TPGS není vhodný zdroj vitaminu E u zdravých osob s normální absorpcí tuku.
Použití TPGS do potravin pro zvláštní lékařské účely nepředstavuje zdravotní riziko, pokud nedojde k překročení navrhovaných dávek. Panel však radí neaplikovat TPGS dětem s vážným narušením funkce ledvin. Stanovisko EFSA je k dispozici v příloze.