Bezpečnost potravin

Stanovisko EDA k nutričním profilům u mléka a sýrů

Vydáno: 1. 4. 2009
Autor:

Evropská mlékářská asociace prosazuje zvýšení navržených limitů pro sůl v sýrech a másle a pro nasycené tuky v mléčných výrobcích a sýrech.

Vzhledem k významu mléka ve výživě byly – vedle obecných limitů platných pro potraviny obecně – pro některé skupiny potravin včetně mléčných výrobků a sýrů vytvořeny zvláštní kategorie vymezující nejvyšší množství soli, nasycených tuků a cukrů. Přestože jsou limity v posledním předkládaném návrhu Komise zvýšeny, Evropská mlékařská asociace (EDA) je považuje stále za příliš nízké. Sodík ovlivňuje průběh zrání sýrů, senzorické vlastnosti a hygienickou bezpečnost. Sůl v másle ovlivňuje nejen chuť, ale i trvanlivost. Na nasycené tuky z mléka je třeba pohlížet jinak než na průmyslově vytvořené nasycené tuky. Je třeba zvýšit jejich hodnotu v mléce a výrobcích z mléka na 3 mg/100 g a v sýrech na 18 – 20 mg/100 g kvůli kolísavému obsahu závisejícímu na roční době, geografické lokalitě, plemenu skotu, aby tyto výživově významné produkty byly oprávněny nést tvrzení.
Kritéria opravňující k použití tvrzení (hodnoty v mg/100 g)
Potravinová kategorie
Sodík
podle návrhu Komise
Sodík podle návrhu EDA
Nasycené tuky
podle návrhu Komise
Nasycené tuky
podle návrhu EDA
Cukry
podle návrhu Komise
Cukry
podle návrhu EDA
Potraviny obecně
300
2
10
Mléčné výrobky s výjimkou sýrů
300
300
2,5
3
15
15
Sýry
600
1000
10
18-20
15
15
Mléčné tuky
500
1000
30
30
 
Mlékařské listy, 2009, č. 132, s. 23-26