Bezpečnost potravin

Stanovení oxytetracyklinu v mléku

Vydáno: 15. 3. 2011
Autor:

Dva nové referenční materiály pro stanovení OTC v mléku.

Společné výzkumné středisko EU, jeho Institut pro referenční materiály a měření (JRC-IRMM) dal do oběhu dva nové referenční materiály, které umožní laboratořím zabývajícím se testováním potravin spolehlivě detektovat a kvantifikovat oxytetracyklin (OTC) v mléku.

OTC je širokospektrální antibiotikum, které je vysoce účinné proti řadě patogenních bakterií. Užívá se u dojnic v době laktace i mimo laktaci pro léčbu bakteriálních infekcí, např. enteritidy, pneumonie a difterie. Nařízení Komise (ES) č. 508/1999 stanovuje maximální limit reziduí OTC ve výši 100 µg/kg mléka.

Dva nové certifikované referenční materiály jsou ERM-BB492 a ERM-BB493 (OTC v částečně odstředěném mléku). V příloze je k dispozici zpráva k certifikovanému referenčnímu materiálu.

Příloha: Certification Report: The Certification of the Mass Fraction of Oxytetracycline in Partially Skimmed Milk. Certified Reference Materiále ERM®-BB492 and ERM®-BB493 (pdf, 486 kB, 44 stran)

Zdroj: JRC-IRMM