Bezpečnost potravin

Stanovení nových maximálních limitů reziduí pro BAS 650F

Vydáno: 5. 11. 2009
Autor:

Odůvodněné stanovisko EFSA pro rezidua nového pesticidu.

Od 1. září 2008 byla veškerá odpovědnost za posuzování rizika souvisejícího s maximální hladinou reziduí (MRL) pesticidů přenesena na Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). EFSA je odpovědný za posuzování rizika nových MRL, ale také za periodickou revizi stávajících MRL. Více informací je v příspěvku EFSA posuzuje bezpečnost pesticidů.
 
Podle článku 6 nařízení (ES) č. 396/2005 (Podávání žádostí o stanovení MLR) obdrželo Nizozemí (členský stát EU určený pro posuzování příslušné látky) požadavek od firmy BASF Germany na stanovení nových maximálních limitů reziduí (MRL) pro přípravek BAS 650F a to v určitých plodinách, u kterých se požaduje autorizace (réva vinná, brambory, rajčata, papriky, okurky, cukety, melouny, hlávkový salát). Aby se sjednotilo zamýšlené použití v severních a jižních členských státech EU, je navrženo stanovit následující MRL (mg/kg):
– vinná réva:       10
– brambory:        0,01
– rajčata:            2
– papriky:           2
– tykvovitá zelenina (jedlá slupka): 0,5
– tykvovitá zelenina (nejedlá slupka): 1
– hlávkový salát: 20
– kozlíček polní:  50
 
Podle článku 8 nařízení (ES) č. 396/2005 (Hodnocení žádostí) navrhlo Nizozemí hodnotící zprávu, která byla zaslána Evropské komisi a postoupena EFSA dne 8.7.2009. Uvádí se, že BAS 650F je nová aktivní látka, u které není proces revize (peer review process) podle směrnice 91/414/EHS ještě dokončen. Odůvodněné stanovisko EFSA je v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA

Další odůvodněná stanoviska EFSA k MRL pro pesticidy jsou k dispozici na internetových stránkách EFSA–PRAPeR.

První zpráva EFSA o reziduích pesticidů v potravinách


kozlíček polní