Bezpečnost potravin

Stanovení deoxynivalenolu v ječmeni a sladu

Vydáno: 26. 10. 2009
Autor:

Vývoj metodiky extrakce mykotoxinů a jejich stanovení pomocí HPLC-MS.

Grantová agentura Ministerstva obrany ČR podpořila projekt (grant č. OPUOFVZ200604), jehož cílem bylo vyvinutí a zavedení metodiky pro extrakci mykotoxinů z ječmene a sladu a následně i jejich stanovení pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (HPLC–MS). Metodika byla poté využita k hodnocení kontaminace zrna ječmene a z něj vyrobeného sladu a k posouzení vlivu skladování na obsah DON (deoxynivalenolu).
Práce byla publikována v časopise Chemické Listy (viz příloha).
 
 
Zdroj: Chem.Listy 103, 2009, č. 8, s. 679–683