Bezpečnost potravin

Stanovení celkového limitu pro čtyři polycyklické aromatické uhlovodíky

Vydáno: 3. 2. 2010
Autor:

Benzo(a)pyren není uspokojiovým indikátorem PAU v potravinách, a proto má být stanoven limit pro sumu čtyř PAU.

Evropská komise navrhuje stanovení nejvyššího celkového limitu pro čtyři polycyklické aromatické uhlovodíky (benzo(a)pyren, benzo(a)antracen, benzob fluoranthen a chrysen (PAU4). Zároveň chce po určité období zachovat maximální hladinu benzo(a)pyrenu jako referenční hodnotu. Tento záměr vyplývá ze stanoviska úřadu EFSA z r. 2008,  podle něhož benzo(a)pyren není uspokojivým indikátorem přítomnosti PAU v potravinách. Členské státy tento záměr podporují.

EU Food Law, 2009, 419, s. 13