Bezpečnost potravin

Stabilizace mletého masa oxidem uhelnatým

Vydáno: 2. 2. 2009
Autor:

Výzkum zaměřený na použití oxidu uhelnatého v modifikované atmosféře.

Stabilita barvy baleného čerstvého mletého masa je omezená, což způsobuje problémy s distribucí. Hemové pigmenty myoglobin a oxymyoglobin se oxidují na metmyoglobin a původně červené barvivo se mění na barvivo hnědé. Změnu barvy urychlují radikály lipidů a hydroperoxidů.
Aby se prodloužila stabilita barvy u baleného masa, používají se různé modifikované atmosféry. Jako velmi slibné se jeví použití oxidu uhelnatého, který ve spojení s hemovými pigmenty tvoří velmi stabilní karboxyderiváty a tím stabilizuje červenou barvu masa. Ačkoliv je oxid uhelnatý toxický plyn, jeho množství v obalech se považuje za bezpečné. Důvodem, proč se jeho použití odmítá, je to, že může maskovat kažení masa.
Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze provedli studii zaměřující se na stabilizaci mletého masa oxidem uhelnatým (viz příloha). Autoři studie došli k závěru, že oxid uhelnatý zamezuje oxidaci lipidů a hemových pigmentů v mletém mase, a tak stabilizuje červenou barvu masa. Běžně používaná atmosféra tvořená kyslíkem a oxidem uhličitým nebrání této oxidaci, pouze maskuje po určitou dobu změny barvy vytvářením červeného oxymyoglobinu. Změny barvy a oxidace lipidů jsou nejintenzivnější na povrchu, kde je koncentrace kyslíku největší.
 
 
Zdroj: Czech J. Food Sci. 26, 2008, č. 5, s. 333–338
 
– Informace o oxidu uhelnatém v A–Z slovníku pro spotřebitele