Bezpečnost potravin

Správná hygienická a výrobní praxe: národní a EU pravidla

Vydáno: 30. 9. 2008
Autor:

Vytváření společných pravidel EU pro správnou praxi. Přehled pravidel platných v jednotlivých zemích EU.

Podle nařízení (ES) č. 852/2004 se doporučuje vytvoření, rozšiřování a využívání národních pravidel správné hygiencké a výrobní praxe, ale i pravidel platných v celém Společenství. Tyto postupy by se měly používat na základě dobrovolnosti operátory v sektoru potravin a krmiv.
Ve spolupráci s členskými státy se vytvářejí pravidla správné hygienické praxe Společenství (příloha 1). Registr národních pravidel správné hygienické a výrobní praxe je uveden v příloze 2.