Bezpečnost potravin

Spotřebitelské trendy v masném průmyslu

Vydáno: 20. 6. 2008
Autor:

Porozumění požadavkům zákazníků vede k obchodnímu úspěchu.

Na současném trhu se projevuje množství různých spotřebitelských tendencí. Zákazníci preferují potraviny, které jsou vyráběny takovým způsobem, jež je ohleduplný k životnímu prostředí a předopokládá šetrný přístup k chovaným zvířatům. Do oběhu jsou ve stále větší míře uváděny potraviny, které mají zdravotní účinky. To se týká hlavně hotových jídel a funkčních potravin. Každý poravinářský závod se věnuje odhadu spotřebitelských tendencí. Bohužel se tyto předpoklady ne vždy daří přesně postihnout. Proto se těmto prognózám věnují celé týmy analytiků. Musí se sledovat velká řada různých tendencí: množství spotřebovávaných potravin, rozšíření výroby hotových jídel, působení na zdraví spotřebitelů, vliv na životní prostředí, začlenění zvyklostí regionálních kuchyní, dále požadavky na vzájemně výhodný obchod a zlepšování kvality výrobku s ohledem na bezpečnost potravin.
K současným trendům patří sledování operací během celého potravinového řecezce. Přitom se vychází ze sledování sounáležitostí a využívání dosavadních zkušeností. Uznávaní odbornící sledují základní spotřebitelské tendence. Koncept sounáležitosti je první z těchto tendencí. Tento koncept je soustředěn na pocit nebo přání výrobců být součástí výrobní skupiny, která stírá individuální hranici. Proto se závody spoléhají na zařazení etnických vlivů při vytváření firemního marketingu.
Druhá tendence směřuje k identitě a vlastnímu vyjádření. Spotřebitelé žádají, aby byly zahrnuty požadavky na charakteristické zvláštnosti, které mají zákad v původu potravin, jejich místní totožnosti. Jako jeden z příkladů je stírání rozdílů mezi pohlavím spotřebitelů. Jedná se tak zejména u nákupu masa, určeného například pro grilování. Zohledňuje se i vliv konečného zpracování, tendenci přípravy na základě regionálních způsobů úpravy potravin. Spotřebitelé vyhledávají i potraviny podle jednotlivých výrobních závodů. Je zaznamenán zájem o regionální různorodost. Tato skutečnost se odráží zejména v tom, že díky turistickému ruchu chtějí spotřebitelé ochutnat různé místní speciality. Jsou stále více ochotni utrácet svoje peníze za kulinářské zážitky tak, aby prožili nové zkušenosti. Jedním z příkladů je investice zaměřená na tuto tendenci v programu výroby regionálních masných výrobků. Mezi cíle, které vyplývají z této zkušenosti patří i ochrana různých značek regionálních potravin. To pak odráží celkové dojmy získané při návštěvě různých zemí.
Další tendencí je zachování zdraví a vytváření pocitu duševní pohody. Při současném nedostatku těchto kritérií je spotřebiteli stále více vyhledáváno zajištění těchto požadavků. Zákazníci jsou na tyto požadavky stále více soustředěni. Podle posledních údajů získaných z nedávno prováděných sledování se došlo k závěru, že stále více narůstá poptávka po zdraví prospěšných potravinářských výrobcích. Prodej přírodních zdraví prospěšných výrobků narostl o 57,7 %, u funkčních potravin o 67,2 % a biopotraviny zaznamenyly udivující nárůst ve výši 86,3 %. V tomto směru byla zaznamenána řada zlepšení. V oblasti vepřového masa existuje program, zaměřený na zvýšení podílu omega-3-polynenasycených mastných kyselin, které jsou přítomné v mase určeném pro zvláštní  stravování. To má vliv na kvalitu výrobku vzhledem ke zdravotním účinkům. Tímto způsobem se upravují zejména masné výrobky připravované z vepřového masa, které byly považovány z různých hledisek za nezdravé. Tímto cíleným opatřením je zlepšena jejich kvalita, přičemž by měly být zlepšeny negativní zdravotní dopady při konzumaci vepřového masa.
 
Da CUNHA, Rogério, G., T.; Understanding consumers can lead to success