Bezpečnost potravin

Spotřebitelé spojují modré obaly se zdravými potravinami

Vydáno: 14. 4. 2007
Autor: pospisilova

Potraviny zabalené v modrých obalech jsou považovány spotřebiteli za zdravější, čerstvější a bezpečnější než výrobky v  obalech jiné barvy.

Podle nedávného průzkumu uskutečněného společností OKI Printing Solutions, která se specializuje na grafické návrhy a řešení potisku obalů a obalových materiálů včetně vývoje příslušných zařízení, jsou potraviny zabalené v modrých obalech považovány spotřebiteli za zdravější než výrobky v obalech jiné barvy. Výsledky ukázaly, že více než 76 % dotázaných se domnívá, že výrobky balené do modrých obalů jsou zdravější. Podle názoru odborníků, zabývajících se psychologií barev a jejich působením na spotřebitele by měly potravinářské společnosti, které chtějí prosazovat kupř. nízkotučné výrobky vybrat pro jejich balení modré obaly, které by přitahovaly pozornost spotřebitelů. Modrá barva sice není pro potraviny přirozenou barvou, nicméně se může chytře využít v marketingu nízkotučných výrobků. Modrá je barva intelektu a vkusu, která evokuje pocit solidnosti a má tendenci vyvolávat v člověku jeho lepší já, takže spotřebitel bezděčně uvěří, že výrobek má nižší obsah tuku než jiné značky. Podle provedené studie modré obaly rovněž podporují zdání vysoké hygieny, čerstvosti a bezpečnosti potravinářského výrobku. Více informací na adrese