Bezpečnost potravin

Spotřebitelé již o KLASE vědí

Vydáno: 10. 2. 2007
Autor: pospisilova

Závěry průzkumu, který v závěru loňského roku zadal SZIF, který značku Klasa spravuje.

Povědomí spotřebitelů o značce Klasa rok od roku stoupá. Značka je nejvíce známá mezi spotřebitelkami s vysokoškolským vzděláním (73 %), její znalost je přímo úměrná úrovni vzdělání. Značka Klasa se s podpořenou znalostí 81 % stala nejznámější značkou pro ocenění tuzemské kvality, 65 % respondentů uvádělo také značku Bio a 47 % značku Czech Made.

Zatímco v polovině roku 2005 si Klasu spontánně vybavilo pouze 6 % spotřebitelek, na konci roku 2005 to bylo již 36 % a na konci loňského roku 59 % spotřebitelek ve věku od 20 do 55 let. Podpořená znalost značky Klasa vzrostla až na 81 % proti 17 % z poloviny roku 2005.

 

Rostoucí znalost značky Klasa souvisí nepochybně s masivní komunikační kampaní, více než tři čtvrtiny spotřebitelek reklamu pro značku Klasa zaznamenaly. Reklama podle nich působí důvěryhodně, dokáže upoutat pozornost, je srozumitelná a podněcuje zájem vyzkoušet nové výrobky oceněné tímto certifikátem.

 

Spotřebitelé si uvědomují potřebu označovat kvalitu zejména u mléka a mléčných výrobků (88 %), masa a masných výrobků (79 %) a u mlýnských a pekárenských výrobků (67 %). Při nákupu potravin dává 69 % spotřebitelek přednost právě výrobkům oceněných národní značkou kvality Klasa. 78 % spotřebitelek v průzkumu uvedlo, že kupuje potraviny, které pocházejí od českých výrobců potravin. 59 % spotřebitelek rovněž přiznalo, že nyní kupuje více českých potravin než před rokem. 51 % se domnívá, že začalo preferovat české potraviny díky značce Klasa.

 

Drtivá většina spotřebitelek (93 %) je s kvalitou českých potravin spokojena. 82 % se domnívá, že kvalita českých potravin se za posledních pět let zlepšila a 77 % spotřebitelek je přesvědčeno, že tuzemské potraviny jsou kvalitnější než zahraniční. 73 % spotřebitelek by rovněž uvítalo výraznější logo značky Klasa na obalech výrobků.

 

Díky značce se více než polovina spotřebitelů začala zajímat o kvalitu českých potravin, celkem 85 % spotřebitelek kupuje potraviny se značkou Klasa, aby mělo záruku kvalitního potravinářského výrobku. Tři čtvrtiny spotřebitelů chtějí koupí výrobků se značkou podpořit český potravinářský průmysl. Pro více než polovinu respondentů výzkumu je koupě výrobků s touto značkou výrazem vlastenectví.

 

Zdroj: SZIF