Bezpečnost potravin

Spotřebitelé i krajina by měli být lépe chráněni proti pesticidům

Vydáno: 10. 10. 2008
Autor: bodokova1

Z jednání ministra zemědělství P. Gandaloviče v Bruselu.

Spotřebitelé a stejně tak i životní prostředí zemí Evropské unie by měli být lépe chráněni proti účinkům pesticidů používaným v zemědělství. Nástrojem k tomu se má stát sjednocení podmínek pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin a pro jejich prodej. V Bruselu o tom jednal ministr zemědělství Petr Gandalovič se zpravodaji ENVI výboru Evropského parlamentu Christou Klassovou, Bartem Staesem a Hiltrudou Breyerovou.
 
„Příslušné předpisy sjednocující podmínky pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin a pro jejich prodej, dvě nařízení a jedna směrnice, Evropského parlamentu a rady jsou teď projednávány v evropských institucích, nicméně za nynějšího francouzského předsednictví unii se patrně nestihnou všechny dokončit. Vytvoření finálního znění směrnice připadne na první polovinu příštího roku, kdy unii povede Česká republika,“ řekl ministr Gandalovič.
 
Gandalovič se setkal rovněž se zpravodajkami výboru Kartikou Tamarou Liotard a Renate Sommer, s nimiž jednal o prioritách českého předsednictví v oblasti potravin. Debaty se očekávají zejména o návrhu nařízení pro potraviny nového typu a označování potravin. Evropská komise považuje tuto legislativu za jeden z prvořadých úkolů, Evropský parlament je však zatím v opozici. „Česko se pokusí, navzdory očekávaným potížím, dokončit jednání o předloze nařízení pro potraviny nového typu v europarlamentu v prvním čtení,“ poznamenal Gandalovič.
 
Přípravy na české předsednictví jsou nyní prvořadým úkolem a pokračují podle plánu, ujistil Gandalovič. Česká republika bude na vedení unie připravena a nejvýznamnější akcí v oblasti zemědělství bude brněnská neformální rada a high-level konference o reformě politiky kvality zemědělských výrobků a potravin.
 
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí Mze