Bezpečnost potravin

Spor ohledně termínu „pure chocolate“

Vydáno: 29. 10. 2008
Autor:

Komise na rozdíl od Itálie nepřipouští možnost zdůraznění, že čokoláda je vyrobena bez přídavku povolených rostlinných olejů ke kakaovému máslu.

Již podruhé během dvou let došlo ke sporu mezi Evropskou komisí a italským parlamentem ohledně označení čokolády. Itálie umožňuje označovat tradiční čokoládu bez použití jiných rostlinných olejů jako „pure chocolate“. Nebo navrhuje alternativní označení „pure cocoa butter chocolate“. EK naopak chce podat stížnost k nejvyššímu soudu.
V EU došlo v r. 2000 přes protesty Belgie, Francie, Itálie a Španělska k úpravě legislativy přijetím směrnice 2000/36/ES v tom smyslu, že označení čokoláda může mít i výrobek obsahující v hotovém produktu vedle kakaového másla až 5 % některých z 6 vyjmenovaných tropických olejů (ekvivalentů kakaového másla = CBE). Na obsah CBE sice musí být při označení upozorněno („např. „kromě kakaového másla obsahuje rostlinné oleje“), avšak pokud je čokoláda vyrobena bez použití CBE není legislativně stanoveno žádné zvýraznění. Podle EK označení „čistá čokoláda“ není pro spotřebitele výstižnou informací a kromě toho by bylo dobrovolné použití takového označení diskriminační pro výrobky, které by jej neuváděly.
Problémem je i prokazování aplikace malých množství jiných rostlinných olejů. Pokud by byla legislativní možnost zdůrazňovat „čistě z kakaového másla“, musela by být k dispozici citlivá specifická metoda pro stanovení nepřítomnosti jiných olejů. Složité je to, že může být použita jakákoli směs povolených šesti CBE, že se tyto oleje složením velmi podobají kakaovému máslu a že i složení kakaového másla je značně variabilní v závislosti na geografickém původu.
Ve Společném evropském výzkumném centru JRC (European Joint Research Centre) se analýzou kakaového másla a ostatních olejů zabývali od r. 1996, kdy se o změně legislativy začalo jednat. Jako nejvhodnější se osvědčila metoda HPLC profilu triglyceridů. Ve spolupráci se Zemědělskou univerzitou Vídeň byla vytvořena databáze složení 74 kakaových másel a 94 CBE. Poslední výzkumy ukazují, že lze detekovat příměs nejméně 0,4 % CBE.