Bezpečnost potravin

Spolupráce v oblasti posuzování rizika

Vydáno: 6. 11. 2008
Autor:

EFSA organizoval 4. zasedání zaměřené na spolupráci s ostatními evropskými úřady a Komisí. Parma, 4.–5.11.2008.

Ve dnech 4.–5. listopadu 2008 se uskutečnilo v Parmě (Itálie) v pořadí již 4. zasedání předsedů a tajemníků vědeckých výborů a panelů Komise a evropských úřadů zabývajících se posuzováním rizika. Zasedání řídili společně výkonná ředitelka EFSA Catherine Geslain-Lanéelle a ředitel GŘ zdraví a ochrany spotřebitele Evropské komise Robert Madelin.
Cílem tohoto každoročního setkání je výměna zkušeností a informací o nejlepších postupech týkajících se posuzování rizika, která má napomoci při rozhodování v souvislosti s řízením rizika.
Během schůzky diskutovali zástupci EFSA se zástupci ostatních úřadů EU, např. Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), Evropské agentury pro léky (EMEA) a dále se zástupci Evropské komise–GŘ zdraví a ochrany spotřebitele.

Na programu setkání byla tato témata:

– Aktualizace současných výsledků v oblasti posuzování rizika nanotechnologie

– Transparentnost a terminologie při posuzování rizika
– Posuzování rizika–prospěchu, sběr dat a nově se objevující rizika
– Pokroky v transatlantickém a mezinárodním dialogu zaměřeném na posuzování rizika s cílem usnadnit globální dialog o posuzování rizika vedený v praxi v EU i mimo EU
– Správné postupy posuzování rizika
– Možnosti další spolupráce při posuzování rizika
 
 
Zdroj: EFSA