Bezpečnost potravin

Spolupráce EFSA a Japonska

Vydáno: 9. 12. 2009
Autor:

EFSA podepsal s Japonskem druhé memorandum o spolupráci. První bylo podepsáno s USA v roce 2007.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Komise Japonska pro bezpečnost potravin podepsaly memorandum o spolupráci při sběru a sdílení dat potřebných pro posuzování existujících a nově se objevujících rizik.
S přepravou plodin, živočichů a potravin po světě dochází k šíření rizik spojených s potravinovým řetězcem. Zajišťování přístupu k většímu objemu mezinárodních dat je jednou z priorit mezinárodní strategie EFSA.
Komise Japonska pro bezpečnost potravin je stejně jako EFSA odpovědná za posuzování rizik spojených s potravinovým řetězcem. Vydává nezávislá vědecká doporučení managerům rizika, např. ministerstvu zdravotnictví a zemědělství.
Memorandum podepsané s Japonskem je druhou dohodou o mezinárodní spolupráci, kterou EFSA podepsal s úřadem pro bezpečnost potravin mimo EU. První dohoda byla podepsána v roce 2007 s Úřadem pro potraviny a léky v USA (FDA). Více informací o mezinárodních aktivitách EFSA je zde.
 
Zdroj: EFSA