Bezpečnost potravin

Spolupráce EFSA a členských zemí EU

Vydáno: 31. 1. 2007
Autor: pospisilova

Seznam vybraných organizací z členských zemí EU, které budou napomáhat EFSA v jeho poslání.

Aby Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) poskytoval v daném okamžiku vědecké poznatky na nejvyšší úrovni, je nezbytná jeho spolupráce s prestižními pracovišti v jednotlivých členských zemích EU. V příloze je uveden seznam těchto pracovišť tak, jak je navrhly jednotlivé členské země.
Uvedená pracoviště jsou schopná provádět činnosti podle požadavků EFSA, tj.
* sběr dat,
* činnosti související s vypracováním vědeckých stanovisek,
* zajištění vědecké a technické podpory, např. v souvislosti s nově se objevujícími problémy a krizovými situacemi.
Organizace na tomto seznamu mohou obdržet finanční podporu z EFSA ve formě grantů na provedení práce. EFSA rovněž zveřejní podrobné informace o projektech, na kterých budou organizace v členských státech EU spolupracovat i o grantech přidělených na tuto spolupráci. Tento seznam není definitivní a může se průběžně měnit.
 
 
Pozn.: Za Českou republiku se zapojí do spolupráce s EFSA 16 pracovišť (viz seznam).