Bezpečnost potravin

Společný katalog odrůd zemědělských plodin a zeleniny

Vydáno: 18. 12. 2008
Autor:

Katalogy uvádějí ty odrůdy, jejichž semena nejsou při uvádění na trh ve Společenství omezována.

Směrnice Rady 2002/53/ES o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin a směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh vytvořily legislativní základ pro Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin a Společný katalog odrůd druhů zeleniny. Katalogy byly vytvořeny na základě informací získaných z členských států a publikovaných v Úředním věstníku EU. K dispozici jsou 27. úplná vydání těchto katalogů (příloha 1 a 2). Katalogy uvádějí ty odrůdy, jejichž semena nejsou při uvádění na trh ve Společenství omezována.
 
Příloha 1: Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin (listopad 2008) (pdf, 1,4 MB, 643 stran)
Příloha 2: Společný katalog odrůd druhů zeleniny (říjen 2008) (pdf, 1 MB, 575 stran)