Bezpečnost potravin

Společnost pro probiotika a prebiotika

Vydáno: 16. 6. 2007
Autor: pospisilova

Na podzim 2006 byla založena SPP, jejímž cílem je podpora vědeckého přístupu k problematice. K dispozici je Seznam probiotických a prebiotických výrobků na českém trhu.

Společnost pro probiotika a prebiotika (SPP) je multidisciplinární sdružení pracovníků různých oborů, kteří se zabývají výzkumem a aplikací probiotik a prebiotik. Byla založena 18. 10. 2006 během konání I. symposia
SPP usiluje v oblasti probiotik a prebiotik o vědecký přístup a vzájemnou informovanost spoluprací odborníků, publikační činností a odbornými akcemi různého zaměření (sympozia, konference, semináře apod.).
SPP usiluje, aby všechny aktivity byly podloženy vědeckými poznatky.
Účast průmyslu v této oblasti je považována za významnou, ale žádná průmyslová nebo obchodní skupina neurčuje aktivity nebo názory SPP. Vzhledem k tomu, že průmysl zavádí na bázi probiotik a prebiotik četné nové funkční potraviny, potravinové doplňky a klinické léky, považuje SPP za důležité, aby byla v této oblasti dostupná podpora pro základní i aplikovaný výzkum.
Zaměření SPP:
  • podpora základního a aplikovaného výzkumu probiotik a prebiotik
  • podpora postupů a produktů pro celkové zlepšení zdravotního stavu, prevenci a terapii chorob s použitím probiotik a prebiotik
  • odborné a edukační formy prezentace a komunikace s odbornou i laickou veřejností o významu probiotik a prebiotik pro zlepšení zdravotního stavu, prevenci a léčení chorob
  • využití probiotik a prebiotik ve výživě zvířat
SPP usiluje v oblasti probiotik a prebiotik o vědecký přístup a vzájemnou informovanost spoluprací odborníků, publikační činností a odbornými akcemi různého zaměření (sympozia, konference, semináře apod.) a o to, aby všechny aktivity byly podloženy vědeckými poznatky.
Účast průmyslu v této oblasti je považována za významnou, ale žádná průmyslová nebo obchodní skupina neurčuje aktivity nebo názory SPP. Vzhledem k tomu, že průmysl zavádí na bázi probiotik a prebiotik četné nové funkční potraviny, potravinové doplňky a klinické léky, považuje SPP za důležité, aby byla v této oblasti dostupná podpora pro základní i aplikovaný výzkum.
 
 
Dne 18. 4. 2007 se konalo II. Symposium SPP
Zájemci o členství se mohou přihlásit u sekretářky SPP (e-mail: jana.vojtkova@lfmotol.cuni.cz) . Formulář přihlášky zde.