Bezpečnost potravin

Společnost Dean Foods odmítá mléko klonovaných krav

Vydáno: 8. 8. 2007
Autor: pospisilova

Největší americký zpracovatel a distributor mléčných produktů společnost Dean Foods odmítá zpracovávat mléko klonovaných krav.

Přestože americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA vydal předběžný souhlas s prodejem masa a mléka klonovaných zvířat, americká společnost Dean Foods, největší zpracovatel a distributor mléka a mléčných produktů v zemi, nebude podle nedávného sdělení mléko takových zvířat akceptovat. Důvodem k tomuto rozhodnutí jsou ohledy na odmítavý postoj spotřebitelů k používané technice klonování. Jestliže FDA definitivně schválí prodej mléka od klonovaných krav, bude společnost Dean Foods spolupracovat pouze s těmi farmáři, s kterými bude mít uzavřenou smlouvu o dodávkách mléka, které nepochází od klonovaných krav. Konečný souhlas FDA by měl padnout do konce letošního roku. Četné studie prokazují, že Američané o mléčné výrobky obsahující mléko klonovaných krav nejeví zájem a v zásadě je nekupují. Výsledky různých anket, zaměřených na zjišťování vztahu spotřebitelů k výrobkům z mléka klonovaných krav se vzájemně liší. Anketa prováděná v září loňského roku Pew Initiative on Food and Biotechnology ukázala, že 64 % respondentů klonování zvířat odmítá, zatímco z ankety z prosince téhož roku prováděné University of Maryland vypnulo, že stejné procento respondentů by o nákupu výrobků z klonovaných zvířat bylo ochotno uvažovat, pakliže by tyto výrobky byly schváleny příslušným vládními orgány.