Bezpečnost potravin

Společná zemědělská politika v kontextu revize rozpočtu EU – Vize do budoucnosti

Vydáno: 4. 12. 2008
Autor:

Pozvánka na mezinárodní konferenci.

Konference se koná 11.1 2. 2008
Místo konání: Praha 1, Sněmovní 1 – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 
Program
08:15 REGISTRACE
 
08:45 PŘIVÍTÁNÍ OD ORGANIZÁTORŮ
· Kateřina Jacques, poslankyně Parlamentu ČR· Pavel Vašák, Česká společnost ornitologická / BirdLife Česká republika· Kateřina Nesrstová, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Česká republika· Ivo Hlaváč, 1. náměstek ministra zemědělství, Česká republika
 
09:00 VIZE ČLENSKÝCH STÁTŮ
· úvodní slovo – Roger Waite, Agra Facts – Agra Focus, Belgie· Perspektivy budoucího vývoje SZP: Náhled českého předsednictví· Ivo Hlaváč, 1. náměstek ministra zemědělství, Česká republika· První reakce z Francie a Švédska bude upřesněno, Ministerstvo zemědělství Francie a Tomas Dahlman, Ministerstvo zemědělství Švédska· Panelová diskuze se zástupci členských států za účasti České republiky, Francie, Nizozemí, Švédska, Velké Británie, Německa a Polska
 
10:25 PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM
 
10:50 DNEŠNÍ NÁROKY NA SZP – POTRAVINY, KLIMA I OCHRANA DRUHOVÉ DIVERZITY
· úvodní slovo – Roger Waite, Agra Facts – Agra Focus, Belgie· Bezpečnost potravin Alan Matthews, Trinity College, Dublin, Irsko· Vyhovuje současná SZP potřebám zemědělců? Jan Veleba, viceprezident COPA/COGECA, prezident Agrární komory České republiky· Jaké zemědělství potřebuje evropská biodiverzita? Ariel Brunner, Birdlife International, Belgie· Diskuze u kulatého stolu: Jak by měla SZP fungovat, aby byla schopna vyrábět potraviny asoučasně zachovat veřejné hodnoty jako jsou biodiversita, klima nebo voda? Přednášející a účastníci konference
 
12:30 OBĚD
 
14:00 TRVALE UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ – JAK DÁL?
· úvodní slovo – Ariel Brunner, BirdLife International, Belgie· Vize zemědělského hospodaření do 21. století Bořivoj Šarapatka, Universita Palackého Olomouc, Česká republika· Ekologické zemědělství – možné řešení trvale udržitelného zemědělství? Jiří Urban, náměstek ministra zemědělství, Česká republika· Mohou zemědělské ekosystémy s vysokou přírodní hodnotou přežít v moderní Evropě? Mandy Gloyer, Royal Society for the Protection of Birds / BirdLife Velká Británie· Jak vyřešit hlavolam trvale udržitelného zemědělství? Lettemieke Mulder, Unilever, Nizozemí· Diskuze: Jaké politické nástroje potřebujeme na podporu trvale udržitelné zemědělství? Přednášející a účastníci konference
 
15:10 PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM
 
15:30 BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE
· úvodní slovo – Jack Thurston, GMF/FarmSubsidy.org, Velká Británie· Diskuze mezi panelisty a účastníky konference Tomáš Zídek, náměstek ministra financí, Česká republika· Shrnutí a závěrečné postřehy Jack Thurston, GMF/FarmSubsidy.org, Velká Británie·
 
Ukončení konference s výhledem na české předsednictví Evropské unie Pavel Sekáč, Ministerstvo zemědělství České republiky
17:00 KONEC