Bezpečnost potravin

Společná mezinárodní konference

Vydáno: 7. 4. 2009
Autor: bodokova1

Pozvánka na mezinárodní konferenci, která se uskuteční 12. a 13. května v Praze.

Česká zemědělská univerzita v Praze zve na společnou mezinárodní konferenci, která je letos poprvé sloučená s XV. ročníkem evropské konference Informační systémy v zemědělství a lesnictví, s I. mezinárodní konferencí Středoevropské a východoevropské geoinformační infrastruktury v duchu INSPIRE a s konferencí Informační a komunikační technologie pro venkovské oblasti.
Hlavními tématy konference jsou: Vědecké možnosti a směry v Evropské unii; Informační a komunikační technologie pro venkovské oblasti; Bezpečnost a krizové řízení, GMES; Infrastruktura pro prostorová data v evropském společenství – principy, výhody a implementace Evropské direktivy INSPIRE; Pozemkové evidence, referenční mapová díla, LPIS; GII – geoinformační infrastruktury; Living Labs; eLearning pro venkovské a znevýhodněné oblasti; Lidský aspekt rozvoje informační společnosti; Bezpečnost a vysledovatelnost potravin; Příklady dobré praxe; Sdílení informací o životním prostředí.
Společná konference se bude konat ve dnech 12. a 13. května 2009 v areálu České zemědělské univerzity v Praze.
Více informací naleznete na adrese http://www.iszl.cz.