Bezpečnost potravin

Specifikace lykopenu ve směrnici o čistotě barviv

Vydáno: 1. 2. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Směrnice 2011/3/EU, která mění směrnici 2008/128/EU, stanovuje resp. upravuje kritéria čistoty pro syntetický lykopen a lykopen ze zralých rajčat a z Blakeslea trispora.

Dosavadní  předpis určoval pouze specifikace pro lykopen (E 160d) ze zralých rajčat a bylo třeba  zahrnout i lykopen syntetický a lykopen z Blakeslea trispora. Kromě toho došlo k aktualizaci specifikací pro lykopen ze zralých rajčat:
– již není třeba uvádět dichlormethan v seznamu rozpouštědel, neboť se již nepoužívá,
– snížen maximální limit pro olovo, upřesněny limity pro další těžké kovy.  
Specifikace musí být zapracovány do národních předpisů.

Úřední věstník EU, L 13, 18.01.2011, s.59