Bezpečnost potravin

Speciální podmínky pro import do EU ze třetích zemí

Vydáno: 21. 1. 2009
Autor:

Evropská komise uveřejnila seznam speciálních podmínek pro import potravin živočišného původu do EU.

Evropská komise pracuje na tom, aby zajistila, že dodávky potravin do EU budou co nejbezpečnější. Požaduje dále, aby se používaly stejné standardy týkající se bezpečnosti potravin na všechny výrobky bez ohledu na to, odkud pocházejí. EU jako největší importer a exporter potravin na světě úzce spolupracuje s mezinárodními organizacemi a nabízí radu i pomoc obchodním partnerům ze třetích zemí.

Kromě pravidel, která platí ve Společenství z hlediska požadavků na veřejné zdraví a zdraví zvířat a která třetí země exportující do EU musí dodržovat, existuje řada speciálních podmínek pro import určitých potravin do EU. Tyto podmínky byly zavedeny na úrovni Společenství k ochraně veřejného zdraví. Týkají se např. reziduí veterinárních léčiv, reziduí pesticidů, potravinářských aditiv (přídatných látek), kontaminantů a geneticky modifikovaných organismů.

Evropská komise – GŘ zdraví a ochrany spotřebitele uveřejnilo přehled těchto speciálních podmínek pro import (viz příloha). Je třeba mít na paměti, že tento přehled není zcela úplný a pro import určitých potravin ze třetích zemí mohou být operativně přijata další bezpečnostní opatření.

 

Příloha: Seznam speciálních podmínek pro import potravin živočišného původu do EU (pdf, 46 kB)

 

Zdroj: Evropská komise