Bezpečnost potravin

Souhrnná zpráva Evropské unie o vývojových tendencích, původu a výskytu zoonóz v roce 2009

Vydáno: 25. 3. 2011
Autor: MZe

Zpráva ze dne 22. 3. 2011.

Veterinární i humánní dozorové orgány EU, Evropské centrum pro prevenci a kontrolu infekčních onemocnění (ECDC) a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) systematicky sledují výskyt onemocnění přenosných ze zvířat na člověka, tj. zoonóz.

Zoonózy jsou infekce a nemoci, které jsou přirozeně přenosné přímo nebo nepřímo, například prostřednictvím kontaminovaných potravin, mezi zvířaty a lidmi. Závažnost těchto onemocnění člověka kolísá od mírných příznaků až po život ohrožující stavy.

V současné době jsou souhrnně k dispozici údaje všech 27 členských států Evropské unie za rok 2009 a jejich souhrn zveřejnil 22. března 2011 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

Zoonózou s nejčastějším výskytem byly v roce 2009 kampylobakteriózy s 198 252 potvrzenými případy v rámci EU. Počet případů listeriózy byl oproti předcházejícímu roku vyšší o 19,1 % (1645 v roce 2009, v roce 2008 bylo hlášeno 1 381 případů listeriózy u lidí, což představovalo pokles o 11,1 % proti roku 2007).

U salmonelózy, druhé nejčastěji hlášené zoonózy u člověka, byl v roce 2009 potvrzen klesající trend výskytu onemocnění v Evropské unii – celkem bylo hlášeno 108 614 potvrzených případů salmonelózy u člověka. Statisticky významný pokles salmonelóz v EU pokračoval již šestý rok po sobě. V Evropských zemích byl zaznamenán významný pokles salmonel v chovech drůbeže, a to především díky programům na tlumení salmonel. V potravinách byla salmonela nejčastěji zjištěna u čerstvého drůbežího a vepřového masa.

Podrobné informace a souhrnnou zprávu můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/zoonoses110322.htm

Zdroj: EFSA