Bezpečnost potravin

Souhrnná informace ze zasedání Stálého výboru pro potravinových řetězec a zdraví zvířat

Vydáno: 29. 12. 2008
Autor:

Sekce “Toxikologická bezpečnost potravinového řetězce”, Brusel, 12.12.2008.

Na zasedání, kterého se zúčastnily všechny členské státy EU, se projednávala následující témata:
 
1. Novelizace směrnice 2008/84/ES stanovující specifická kritéria čistoty potravinářských aditiv jiných než barviva a sladidla.
2. Novelizace rozhodnutí 1999/217/ES týkajícího se registru aromatizujících látek používaných v nebo na potravinách.
3. Návrh zprávy Komise o ozařování potravin v roce 2007.
4. Návrh nařízení o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro kontakt s potravinami.
5. Na základě stanoviska EFSA uvádět jako indikátor výskytu a toxicity PAH místo samotného benzo(a)pyrenu PAH 4: benzo(a)pyren, chrysen, benzo(a)antracen a benzo(b)fluoranten.
6. Diskuse a potvrzení závěrů expertního výboru “Agricultural Contaminants” (aflatoxiny, dusičnany).
7. Diskuse a potvrzení závěrů expertního výboru “POPs in Food” (dioxiny a PCB)
8. Výskyt kontaminace melaminem.
9. Výskyt kontaminace dioxinem.
10. Další aktivity.
 
Souhrnná zpráva ze zasedání SCFCAH je k dispozici zde.