Bezpečnost potravin

Souhrn výsledků studií o biopotravinách

Vydáno: 26. 1. 2009
Autor:

9 studií ze zemí EU a USA.

S rostoucí popularitou biopotravin se vědci snaží najít rozdíly ve zdravotních výhodách biopotravin a konvenčních potravin. Například ve zprávě zveřejněné v březnu 2008 cituje americká organizace Organic Center výsledky studií, které dokazují, že biopotraviny jsou o 25 % nutričně bohatší než konvenční potraviny. Emeritní profesor Joseph Rosen z Rutgers University v USA však uveřejnil zprávu, která tyto závěry vyvrací. Posudek vypracovaný British Nutrition Foundation (BNF) loni v červnu konstatoval, že dostupné soubory vědeckých studií zatím nepodporují názor, že by biopotraviny byly nutričně bohatší než konvenční potraviny.
 
„Ekologické zemědělství představuje udržitelný způsob zemědělství, které nepoužívá umělá hnojiva a pesticidy a využívá střídání plodin a příkladnou starost o hospodářská zvířata jako nástrojů na kontrolu škůdců, plevelů a nemocí,“ publikovala Claire Williamson z BNF. „Z pohledu výživy není v tuto chvíli dostatek důkazů k tomu, abychom doporučili biopotraviny na úkor konvenčně vyráběných potravin.“
 
S tímto závěrem ale nesouhlasí Amarjit Sahota, ředitel britské agentury Organic Monitor, který řekl: „Za posledních několik let se objevuje stále více vědeckých studií, které ukazují, že biopotraviny obsahují více vitamínů a výživných látek než běžné potraviny. A výzkumů
podporujících tyto závěry se objevuje mnohem více, než studií s opačnými výsledky.“
 
V otázce vztahu ekologického zemědělství a životního prostředí se například britská vláda shodla, že „ekologické zemědělství je o 26 % méně energeticky náročné než konvenční“.
 
Zuzana Škvařilová, BSc, vedoucí Odborné skupiny pro environmentální vlivy výživy při České společnosti pro výživu a vegetariánství, vypracovala přehled studií o rozdílech mezi biopotravinami a konvenčními potravinami. Z uvedeného přehledu vyplývá, že produkty biozemědělství mají mnohem vyšší nutriční úroveň než produkty z konvenčního zemědělství.
 
Biopotraviny mají:
– až dvojnásobný obsah některých pro zdraví důležitých minerálních látek (např. až o 60 % více zinku, až o skoro 140 % více hořčíku, až o 68 % více vápníku),
– až o 50 % vyšší obsah ochranných látek, především antioxidantů, (např. vyšší obsah vlákniny, až o 38 % více vitaminu C, až o 46 % více vitaminu E.),
– nižší obsah těžkých kovů.
 
 
Přehled výsledků studií o biopotravinách
 
1. EU – VB
Studie ukázala, že čerstvé bio brambory, bio pšenice a bio kukuřice měly ve srovnání s konvenčně vypěstovanými v průměru zhruba dvakrát tolik minerálů,
– nižší hladinu těžkých kovů: merkuria, hliníku, olova a kadmia.
 
Dále pak bio pšenice a bio brambory měly:
– nižší obsah bílkovin, které ale byly vyšší kvality (protože měly vyšší obsah esenciálních aminokyselin a méně volných aminokyselin),
– vyšší obsah vlákniny,
– vyšší obsah sušiny.
 
(Zdroj: Smith, B. L. (1993) Organic foods vs. supermarket foods: Element levels. Journal of Applied Nutrition. 45, 35-39., com/datacenter/product/http://www.foodmarketexchange)organic/details/dc_pi_organic_05.htm
 
 
 
2. Recenze 41 studií (2001)
Recenze ukázala, že biopotraviny mají ve srovnání s konvenčně vyprodukovanými potravinami v průměru o :
– 29 % více hořčíku,
– 27 % více vitaminu C,
– 21 % více železa,
– 13 % více fosforu,
– 26 % více vápníku,
– 11 % více mědi,
– 42 % více manganu,
– 9 % více draslíku.
 
Recenze dále ukázala, že špenát, salát, zelí, brambory a mrkev, všechny v bio kvalitě, mají ještě vyšší nutriční hodnoty, než ty předešlé.
 
(Zdroj: Worthington, V. (2001) Nutritional quality of organic versus conventional fruits, vegetables and grains. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 7 (2); 161-173. http://www.liebertonline.com/d oi/abs/10.1089/107555302605 11685, http://www.nutrition4health.org/nohanews/NNSp02NutQualOrganicVsConv.htm)
 
 
3. EU – VB
V současnosti probíhá čtyřletá studie nazvaná Quality Low Input Food (QLIF) study.
Předběžné výsledky této studie ukázaly, že bio ovoce a zelenina obsahuje, ve srovnání s konvenčně vypěstovaným ovocem a zeleninou o:
– 40 % více antioxidantů,
– více železa,
– více zinku.
 
 
 
4. Recenze z roku 2001 vydaná The Soil Association
Zahrnovala 4000 studií a ukázala, že biopotraviny, ve srovnání s konvenčně vypěstovanými potravinami, mají vyšší obsah:
– vitaminu C,
– důležitých minerálů,
– stopových prvků.
 
 
 
5. EU – POLSKO
Studie ukázala, že bio rajčata měla, ve srovnání s konvenčně vypěstovanými rajčaty, vyšší obsah:
– vitaminu C,
– beta-karotenů,
– flavonoidů.
 
(Zdroj: Hallmann, Ewelina and Rembiałkowska, Ewa (2007) Comparisonof the Nutritive Quality of Tomato Fruits from Organic and Conventional Production in Poland. http://orgprints.org/9944/)
 
 
6. EU – FRANCIE
Studie ukázala, že bio broskve měly, ve srovnání s konvečně vyprodukovanými:
– vyšší obsah polyphenolů,
– vyšší nutriční kvalitu,
– lepší chuť.
 
(Zdroj: Fauriel, J.; Bellon, S.; Plenet, D. and Amiot, M.- J. (2007) On-farm influence of production patterns on total polyphenol content in peach. http://orgprints.org/9855/7.)
 
 
 
7. EU-Polsko
Studie z roku 2005ukázala, že bio jablečné pyré mělo, ve srovnání s jablečným pyré konvenčně vyprodukovaným:
– vyšší obsah fenolů,
– o 36 % vyšší obsah vitaminu C,
– o 50 % vyšší obsah flavonoidů,
– o 47 % vyšší aktivitu antioxidantů,
– vyšší obsah bioaktivních látek.
 
(Zdroj: Ewelina and Rusaczonek, Anna (2007) Influence of Processing on Bioactive Substances Content and Antioxidant Properties of Apple Purée from Organic and Conventional Production in Poland, http://orgprints.org/9943/)
 
 
 
8. USA
Studie ukázala, že bio kiwi mělo, ve srovnání s konvenčně vypěstovanými kiwi, výrazně:
– vyšší obsah vitaminu C,
– vyšší obsah polyphenolů,
– vyšší obsah hlavních minerálů,
– vyšší aktivitu antioxidantů.
(Zdroj: Amodio, M.L., Colelli, G., Hasey, J.K., Kader, A. A. (2007) A comparative study of composition and postharvest performance of organically and conventionally grown kiwifruits. Journal of the Science of Food and Agriculture. 87, 1228 – 1236)
 
 
9. EU – VB
Studie Ellis et al. (2006), Nielsen and Lund-Nielsen (2005) a dalších ukázaly, že bio mléko mělo v průměru:
– o 68 % více omega-3 mastných kyselin,
– vyšší obsah kyseliny linoleové,
– nižší poměr omega-3 ku omeg-6 mastným kyselinám,
– vyšší poměr polynenasycených mastných kyselin,
– vyšší obsah antioxidantů:
– až o 46 % více vitaminu E,
– až 3krát více beta-karotenů,
– luteinu,
– zeaxanthinu.
 
 
 
 
Přehled zpracovala BSc. Zuzana Škvařilová, vedoucí odborné skupiny pro environmentální vlivy výživy při České společnosti pro výživu a vegetariánství,publikováno v časopisu Bio obchod, srpen 2008.