Bezpečnost potravin

Současný stav a budoucnost olejnin

Vydáno: 10. 6. 2009
Autor:

Osevní plochy olejnin v EU se stále zvyšují; vedoucí pozici zaujímá řepka, rozšiřují se plochy slunečnice.

Příznivou budoucnost olejninám v Evropské unii předpovídá stoupající světová poptávka po této komoditě. Podle odhadů v roce 2009 mohou osevní plochy olejnin v EU dosáhnout 10,42 mil. hektarů, což je o 2,7 % více než v roce 2008. Nejvíce se rozšíří plochy slunečnice (o 6,2 %, na 3,87 mil. ha). Avšak vedoucí pozici mezi olejninami ve velikosti osetých ploch stále zaujímá řepka olejka. Osevní plochy této plodiny se zvýšily o 1,4 % (až na 6,25 mil. ha). Zároveň poklesly plochy sóji o 9,4 % na 307 tis. hektarů. Důvodem může být i to, že Rumunsko odmítlo pěstovat sóju, protože po vstupu do EU již země nemá právo pěstovat GM rostliny. Bez ohledu na to, že se osevní plochy olejnin rozšířily, se v EU předpokládá snížení výnosů o 2,3 %. Po rekordních výnosech v minulém roce se úroveň může opět dostat na dlouhodobý průměr.
V pěstování řepky olejky je na prvním místě Německo. To znamená, že v aktuálním roce se osevní plochy řepky v Německu odhadují na 1,475 mil. ha, což je o 7,4 % více než v loňském roce. Rekordní plochy z roku 2006 – 1,53 mil. ha – však již dosaženy nebudou.
Velkou roli v produkci řepky hraje Francie, jejíž osevní plochy zaujímají 1,45 mil. ha. Na třetím místě ve výměře osevních ploch řepky je Polsko (720 tis. ha). V osevních plochách slunečnice vede Rumunsko s 850 tis. ha, následuje Španělsko s 800 tis. ha a Francie se 700 tis. ha.
V posledních letech se objemy produkce olejnin v EU výrazně zvýšily i díky velké poptávce po rostlinných olejích. Producenti zapracovali i na boomu výroby bionafty. Budoucnost řepky ozimé se vzhledem k jejím vlastnostem, oblibě a dobré prodejnosti rýsuje pozitivně. Lze očekávat další kvalitativní změnu, kdy řepku dvounulovou nahradí třínulová se sníženým obsahem kyseliny linolenové a vyšším množstvím kyseliny olejové. Takový olej se bude výrazně méně znehodnocovat například při tepelné zátěži (smažení) a bude ještě více konkurovat olivovému oleji. Šlechtění řepky směřuje k vyšším výnosům (nad 4 t/ha), ke zvýšení zimovzdornosti, vyšší odolnosti vůči chorobám, ke snížení glukosinolátů a zvýšení kvality semen.
Polnohospodársky rok, 17, 2009, č. 10, s. 1