Bezpečnost potravin

Současný pohled na koenzym Q

Vydáno: 9. 4. 2009
Autor:

Přehledová práce o výskytu a biosyntéze CoQ, jeho funkci a klinickém využití.

V rámci výzkumného záměru AVOZ 50110509 MŠMT se realizovala studie zaměřená na koenzym Q (CoQ). V přehledové práci (viz příloha) se autoři věnují CoQ z následujících hledisek:
 
Funkce CoQ v mitochondriích
– Součást dýchacího řetězce
– Aktivátor rozpřahujícího proteinu
– Regulátor pórů přechodné permeability
Další funkce CoQ v buňce
– Součást redoxních řetězců v plasmatické membráně a lysosomech
– Regulátor fyzikálně-chemických vlastností membrán
– Antioxidační působení CoQ
– Prooxidační působení CoQ
Výskyt a biosyntéza CoQ
– Příjem CoQ běžnou dietou
– Vstřebávání CoQ organismem
Klinické využití CoQ
– Vývoj a syntéza nových forem přípravků CoQ
– Vývoj nového přípravku, MitoQ
– Klinické studie
– Toxicita a vedlejší účinky podání CoQ
– Možné interakce CoQ s léky
 
Příloha: Současný pohled na koenzym Q (pdf, 447 kB, 8 stran)
 
Zdroj: Chem. Listy 103, č. 1, s. 32–39
 
Heslo “Koenzym” v A–Z slovníku pro spotřebitele.