Bezpečnost potravin

SOS  bilancovalo

Vydáno: 13. 1. 2009
Autor: bodokova1

Informace o činnosti Sdružení obrany spotřebitelů v roce 2008.

SOS – Sdružení obrany spotřebitelů poskytlo v loňském roce rady 50 209 občanům. Je to nejen poprvé, co byla překročena hranice 50 000, ale s ohledem na zvýšení o bezmála 10 000 spotřebitelských podnětů v roce 2007 (40 455) je to i důvod k zamyšlení, protože tento početní skok za 12 měsíců je obrovský a vypovídá nejen o větším povědomí spotřebitelské veřejnosti o tom, kde hledat radu a zastání, ale i o situaci na českém trhu.
 
 
Poprvé nejvíce dotazů (téměř třetinu) zodpověděli poradci na poradenské lince 900 08 08 08 se sazbou 8 Kč za minutu. Ukazuje se, že spotřebitel raději zaplatí tuto dotovanou cenu za operativní a kvalifikovanou radu a může reagovat hned v prodejně, například když má problémy s neuznanou reklamací, než by se vystavil riziku, že kvůli neznalosti přijde o mnohem větší hodnotu.
 
 
Podle názoru SOS je kultivace našeho trhu stále ještě hudbou budoucnosti, stále a loni ještě ve větší míře – se totiž objevují tytéž problémy, s nimiž se spotřebitelé potýkají. Jedná se především o problémy s kvalitou výrobků, ale také s přijímáním a vyřizováním reklamací, což s tím bezprostředně souvisí. Téměř 40 % podnětů se týkalo vyřizování reklamací, ať už jde o neuznané reklamace, nebo postup prodejců, který je v rozporu se zákonem (neuznání práva na odstoupení při 3. stejné vadě, odmítnutí práva spotřebitele požadujícího výměnu výrobku v prvních 6 měsících záruční doby, případně zamítnutí reklamace zjevně bez oprávněného důvodu).
 
 
I když v loňském roce začal v ČR fungovat systém mimosoudního řešení sporů, zdaleka ne všichni spotřebitelé o něm vědí. Více informací se mohou dozvědět na kontaktních místech SOS nebo na webových stránkách www.spotrebitele.info.  Jde o systém, který zdarma (v prvních dvou fázích) a za časově omezenou dobu umožňuje vyřešit při zájmu obou stran spotřebitelský problém.
 
 
 
Produkty a služby
Největší problémy mají čeští spotřebitelé s kategorií „elektronika“, která tvořila desetinu všech stížností. Dále jde o spotřebiče, auto-moto-kočárky a mobilní telefony – tyto kategorie dohromady tvoří více než polovinu podaných stížností. V podstatě jde vesměs o technické výrobky, které nás dnes a denně stále více obklopují a jejichž kvalita není příliš vysoká. Čím dál víc se v poradách SOS setkáváme s tím, že si spotřebitelé stěžují, že pračka (lednička) vydrží pouze dva roky záruční doby a přivolaný opravář konstatuje, že ano, čím dál více výrobků je vyrobeno pouze takovým způsobem.
 
Spotřebitelé si stěžují, že jde většinou o výrobky z továren v jihovýchodní Asii a není podstatné, zda jde o renomované značky či no-name výrobky, a jsou přesvědčeni, že se dělají stejně na jedné výrobní lince, takže značka nerozhoduje…
 
Na dalších místech skončily potřeby pro domácnost a hobby následované obuví. Tvrzení, že se zlepšila kvalita obuvi, bychom při pohledu na pokles této kategorie, která vždy zaujímala přední příčky, považujeme za zavádějící. Jde podle našeho názoru spíše o to, že se zhoršila kvalita ostatních výrobků, ale i to, že spotřebitelé dobře vědí, že reklamace obuvi je jedna z nejproblematičtějších reklamací vůbec, tak to často vzdávají.
I když jen necelých 1000 podnětů se týkalo potravinářských výrobků, našly se mezi nimi vskutku perly typu, že spotřebitel upozornil na zajímavý produkt českého trhu, nazvaný Gulášová polévka, ovšem podle informací o obsahu bez jakékoli přítomnosti masa (a co je to za pravou, poctivou „gulášovku“ bez kusu masa), zato však s obsahem bramborové kaše.  
 
Cca 1000 podnětů se může zdát málo, ale je nutné vzít v potaz skutečnost, že lidé se, co se týče potravin, obracejí spíše na ČOI nebo SZPI.  
 
Pokud jde o služby, nejnespokojenější jsou spotřebitelé s finančními službami, následují služby telekomunikací a třetí místo zaujímají služby v oblasti pohostinství a cestování.
 
Zájem o www.spotrebitele.info
Podobný vývoj jako u podnětů od spotřebitelů sleduje SOS i v návštěvnosti svých webových stránek www.spotrebitele.info.
 
Zatímco v roce 2007 je navštívilo cca 570 000 lidí, v loňském roce to bylo přesně 706 522 zájemců. I tento růst zájmu je těsně propojen s tím, co je již zmíněno. Lidé se pídí po spotřebitelských informacích, chtějí znát čím dál víc svá práva, protože si jsou vědomi, že jen takovým způsobem – se znalostí svého postavení a toho, na co mají právo a mohou tedy požadovat – mohou s větším či menším úspěchem stát proti síle neseriozních obchodníků.
 
SOS považuje své webové stránky za jeden z důležitých prostředků, jak operativně informovat spotřebitele o různých problémech a jejich řešení, které je ve spotřebitelské oblasti mohou potkat. Dál počítáme s vylepšováním a modernizací svých stránek.
 
 
 
Kontakty:
SOS – Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Tel. 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Ivana Picková, tisková mluvčí, pickova@spotrebitele.info, 604 956 114