Bezpečnost potravin

Sójová omáčka s nebezpečnou látkou se nedostala do obchodů

Vydáno: 16. 3. 2009
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 13.3.2009.

Největší množství kontrol provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce přímo v obchodech, v případě potravin rostlinného původu však také kontroluje výrobu, přepravu i dovoz ze třetích zemí. V rámci dozoru nad dovozem provádí inspektoři SZPI kontrolu jak přímo na hranicích, tak na vnitřním trhu v provozovnách dovozců.

Díky těmto kontrolám se často daří zachytit nevyhovující potraviny ještě před jejich expedicí do obchodů, kde by si je mohli koupit koneční spotřebitelé. Příkladem může být i případ z tohoto týdne, kdy byla kontrolou u dovozce zadržena celá šarže sójové omáčky původem z Vietnamu, ve které bylo zjištěno nadlimitní množství nebezpečné látky 3-MCPD (3-monochlor-1,2-propandiol). Ačkoliv etiketa výrobku deklarovala, že sojová omáčka látku 3-MCPD vůbec neobsahuje, laboratorní analýzy potvrdily obsah 70 mikrogramů na jeden kilogram potraviny. Limit přitom činí pouze 20 mikrogramů.

SZPI zakázala uvádění do oběhu této sójové omáčky. Dovozce se proto rozhodl, že celou šarži čítající 2 400 kusů omáčky zničí. Protože se sójová omáčka vůbec nedostala na pulty prodejen, nehrozí spotřebitelům žádné nebezpečí.

Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI, 13. 3. 2009

Pozn.: Počátkem srpna 2008 varovala SZPI spotřebitele před konzumací sójové omáčky z Vietnamu s nadlimitním (téměř čtyřnásobným) obsahem 3-MCPD, která se dostala na český trh. Více informací o 3-MCPD v A–Z slovníku pro spotřebitele.